Oecumene in bisdom in navolging Maarten Luther

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2017 | Gewijzigd op: 20-05-2017
 Het Bossche bisdom, olv bisschop Gerard de Korte zet de initiatieven rond de oecumene van bisschop Jan Bluyssen en dominee Nico van dan Akker [al daterend van 1967] voort. Concreet voorbeeld is de jaarlijkse uitwisseling in de eerste week na Pasen met het Evangelisch-Lutherse bisdom van Kuhressen-Waldeck en de classis van de protestanten kerk Brabant-Limburg.

Net zoals Luther beklom De Korte, in dit jubileumjaar van 500 jaar Reformatie, de berg van Wartburg voor een vriendschapsbezoek aan zijn Duitse partners. 

-Links: De augustijn, theoloog en reformator
Maarten Luther die [l-onder] zijn 95 stellingen
op een kerkdeur plakte. Dat gebeurde op
31 oktober 1517op de kerkdeur van slot Wittenberg. 
foto © historiek.nl

-Onder: Bisschop Gerard de Korte  
op bezoek bij zijn Reformatorische collega's
.
..............................................................................................................
   

Bij een bezoek aan een expositie in het Lutherhuis in Eisenach [Thuringen] werd via een 3D-bril het perspectief vanuit katholieke en door een andere bril de visie vanuit de reformatorische kant belicht. Maar juist door de gesprekken werden de tegenstellingen kleiner, aldus een woordvoerder. Maar kritiek bleef:  die richtte zich op Luthers antisemitisme, zijn opstelling in de boerenopstand [Zuid-Afrika] en zijn opmerkingen over vrouwen.

Maar de vraag of de impulsen van de Reformatie voor de Kerk en het christen-zijn effect hebben, bleek niet eenvoudig te beantwoorden.

Aanvankelijk werd de reformatie door de r.k. Kerk bestreden, maar dankzij het Vaticaans Concilie van de jaren 60 is er naar een nieuwe verhouding  tot de Reformatie gezocht. Interessant is uiteraard hoe Luther zou denken over de r.k. Kerk en Vaticanum II ? 

Enkele van Luthers uitspraken –ingegeven door Augustinus- zijn bijv.  ‘het gaat niet om zijn, maar om worden en niet om rust maar om oefening’. Dat heeft Luther  ons onder meer nagelaten, evenals de inspiratie van mensen die God naderbij hebben gebracht. Luthers adagium luidde  bijvoorbeeld:  vrijheid van geweten en vrijheid van spreken. Heel actueel. Terug naar boven