Kerkbalans wederom gedaald met ruim 2 % over 2015 en 3,5% over 2016

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2017 De inkomsten Kerkbalans [voor rk. parochies] zijn in 2015 met 2,4 procent gedaald. In dat jaar werd ruim € 49 miljoen opgehaald. Dat  is al € 1,2 miljoen minder dan in 2014 (- 2,4%).  Maar ook zal -naar verwacht- Kerkbalans over 2016 3,5% dalen naar € 47, 6  ofwel € 1,4 minder dan in 2015. 

Gekeken naar de ontwikkeling per bisdom laat alleen bisdom Rotterdam een stijging van de inkomsten uit Kerkbalans zien, met 6,6%. Alle andere bisdommen kennen een daling. Deze varieert van een daling met 1,3% in bisdom Groningen tot een daling met 6,5% in het bisdom Den Bosch.

Het aantal bijdragers Kerkbalans is 34% van de katholieke huishoudens. Dat is twee procentpunten lager dan in 2014. De daling van het percentage bijdragende huishoudens heeft zich in de afgelopen jaren het sterkst voorgedaan in de bisdommen Breda en Den Bosch.

 


Het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkt -samen met Baukje Stam, adviseur communicatie en geldwerving-, op dit moment aan een uitdagend en vernieuwend meerjarenprogramma voor parochies over geldwerving en communicatie. Het doel is om het kennisniveau op het gebied van geldwerving en communicatie in de parochies te verhogen. Hiermee wordt geprobeerd de dalende lijn van de bijdrage voor Kerkbalans te doorbreken.