Wereldgebedsdag:Processie langs punten in stad in relatie tot Aarde

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2017 | Gewijzigd op: 22-08-2017
Inhakend op de door paus Franciscus in het leven geroepen 'Wereldgebedsdag voor de Schepping' trekt  op vrijdag 1 september 2017 een oecumenische stoet langs punten in de stad die iets met 'De Aarde'  te maken hebben. Op die plekken is concreet de inzet voor de aarde zichtbaar,  zoals in Het Bossche Broek,  de biologische markt , het Noordbrants Museuem  en de tuin van de Sint Jan.
 
.... 
 
Oecumenische opzet van een gedenkdag
Het initiatief komt van het Bossche bisdom samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Beraad van Kerken. Wereldwijd wordt op die dag stilgestaan voor het behoud van de aarde. Op het Sint Janskerkhof wordt door gebed, zang en gespreksthema's stil gestaan bij onder meer klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. 

De stoet vertrekt om 14.15 uur na een openingsviering vanaf 13.30 uur in de Grote Kerk[Kerkplein]. Na afloop vindt in de Sint Jan een afsluitende gebedsviering plaats.

Dit initiatief kent al een voorganger bij de Orthodoxe kerk die al vanaf 1989 een dergelijke  gebedsdag houdt.