Diakenwijding in Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2017 Op zaterdag 4 november  2017 werden in de Sint Jan door bisschop Gerard de Korte twee diakens en een transeunt diaken gewijd. De diakens zijn Rein Schraven deel en Geert Eijsbouts en de transeunt-diaken [de een na laatste wijding naar de priesterwijding die in 2018 zal paatsvinden] voor Bryan van de Mortel.
 
-Rechts uiterst links de transeunt-diaken
Bryan van de Mortel en rechts
de diakens Rein Schravendeel en Geert Eijsbouts.
foto's ©  wim koopman, 4 november 2017.