Bisdom en De Vonk ondertekenen convenant rond armoedebestrijding

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2018 | Gewijzigd op: 16-03-2018
Bisschop Gerard de Korte heeft  met Christa de Wit van de stichting De Vonk in Helvoirt een convenant ondertekend om intensiever te gaan samenwerken op gebied van armoedebestrijding en sociale uitsluiting, zoals dat past in het diakonaal  beleid van het bisdom.
'Geloofswoorden zijn goed, maar geloofsdaden zijn beter,' sprak bisschop De Korte. 'Stichting De Vonk heeft de expertise  en mankracht om parochies te helpen bij de organisatie van de diaconie.
Zie voor meer info www.stichtingdevonk.nl

Bisschop Gerard de Korte en directeur 
Christa de Wit van de stichting De Vonk
ondertekenden 13 maart 2018 een convenant rond
de aanpak van armoede en  tegen sociale uitsluiting.