Parochiepenning voor vicaris-generaal mgr. J. Schröder

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2019 | Gewijzigd op: 08-04-2019
Het kerkbestuur van de Sint Jan heeft zondagmiddag 7 april 2019  aan emeritus vicaris-generaal Jan Schröder de parochiepenning uitgereikt. Dat gebeurde door plebaan Vincent Blom na de eucharistieviering in de Sint Jan van 11.45 uur bij gelegenheid van Schröders  50-jarig priesterfeest op 2 april j.l. .
De op 8 november 1941 in Eindhoven geboren Schröder ontving deze onderscheiding vanwege zijn inzet onder meer voor zijn actieve priestertaken in de Sint Jan en voor de geloofsverdiepingsavonden. Diens motto was de drie V's: Verkondiging, Verdieping en Vereenvoudiging. Vanaf 1969 was hij godsdienstleraar/moderator aan het Jeroen Bosch College. In het Sint Janscentrum was hij vele jaren studieleider.
Schröder heeft  vaak pijnlijke en moeilijke beslissingen moeten nemen die voor de toekomst van de kerk  noodzakelijk waren.