Bisschop De Korte riep in Chrismamis op tot mssionair élan

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2019 | Gewijzigd op: 18-04-2019
​"In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid. Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.” Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
Priesters en gelovigen uit heel het bisdom aanwezig
De Christma mis is een jaarlijkse viering in de St.Jan bedoeld als vernieuwing van de priesterwijdingen. Vandaar Chrisma. Uitgenodigd zijn  alle priesters in het Bossche bisdom.  In die mis op woensdagavond18 april 2019/18.45 uur werden ook de drie H.Oliën [chrisma's], die bij bepaalde sacramenten worden gebruikt, gewijd. Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Mgr de Korte in zijn toespraak tot priesters
en pastoraal werkers  en gelovigen in de Sint Jan.

 
foto's © paul kriele, 5 maart en 14 juli 2016  

“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop. In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum. Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.

“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek. Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’. Maar, zo overwoog hij:  “Cynisme is geen gelovige houding. Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”

Geloofwaardigheid van de Kerk in het spel  
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast. Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze. Trouw zijn aan onze geloften en beloften. Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.” Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.

Notre Dame in brand In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’. 'Uiteraard is de Notre-Dame een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa,' zei hij. Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft. 
Mgr. De Korte: “Wij concentreren ons niet zo zeer op een gebouw, kijk naar de tempel van Jeruzalem, die afgebroken werd.... , maar op de gekruisigde en verrezen Christus. Hij vormt het centrum van ons geloof. Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch.”

Terug naar boven