Bisdom: alsnog op binnenplaats aanplant vijf beuken-op-stam

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2021 | Gewijzigd op: 02-12-2021
Het bisdom heeft in stilte op de plek [Lange Putstraat: binnenplaats bisdom], waar in juli 2019 illegaal twee haagbeuken werden gekapt, in september dit jaar vijf beuken-op-stam aangeplant. Dit gebeurde in alle stilte, maar het bisdom heeft aan die door een overbuurman aangekaarte zaak -  juridisch gezien - geen schade opgelopen: noch een berisping, noch een boete. Opvallend omdat hier de ene overheid de andere de hand boven het hoofd heeft gehouden...
Lange Putstraat: De in september 2021 vijf herplantte beuken-op-stam steken nauwelijks boven het hek van de muur rond de binnenplaats van het bisdom uit.
foto © paul kriele, 2 december 2021. 

De zaak kwam aan het rollen toen een overbuurman in de Lange Putstraat bij de gemeente een klacht over deze ingreep in diende. Navraag bij het bisdom naar deze herplant bleef onbeantwoord. Toenmalig woordvoerder van het bisdom, vicaris Theo Lamers gaf als reden van de kap op: ‘vogelpoep op de op de binnenplaats geparkeerd staande auto’s en aantasting van de tuinmuur. Lamers zei toen- in zijn excuus - niet bekend te zijn met dit soort zaken.
De indiener van de klacht vond toen de reactie van het bisdom ‘schijnheilig en onnozel. De kap had volgens een strak scenario plaats gevonden’.

Intussen staan er op die plek vijf beuken op stam, in plaats van twee redelijk volgroeide bomen, zoals vicaris Lamers indertijd aankondigde. 
De Lange Putstraat met achterin de kantoren van het bisdom [o.a. ook het archief] en van het Katholiek Nieuwsblad. Links de binnenplaats met de aanplant van nieuwe beukenbomen. 
foto © paul kriele, 2 december 2021.

Bericht van 30 juli 2020 Bisdom herplant op binnenplaats twee illegaal gekapte beuken
Precies een jaar nadat door het bisdom op de binnen-parkeerplaats aan de zijde Lange Putstraat twee bomen illegaal werden gekapt, meldt vicaris Theo Lamers dat in overleg met de gemeente en op advies van een boomadviseur op dit parkeerterrein twee bomen terugkeren.
Wanneer het plantseizoen het toelaat worden de vervangende bomen geplant, waarschijnlijk zelfs meer bomen dan er gerooid zijn, aldus  de woordvoerder van vicaris Lamers, Freek van Genugten. 
Voordat sprake is van de vergroening van de bisdomtuin zal er nog een archeologisch onderzoek plaats vinden.

Bericht van 25 september 2019 Bisdom moet illegaal gekapte boom herplanten.
De twee in juli 2019 gekapte haagbeuken op de binnenplaats van bisdom aan de zijde Lange Putstraat, moeten worden herplant. Dat heeft de gemeente het bisdom in brief opgedragen. Als dat met twee grote niet lukt, dan vier kleinere bomen. Ook al zei de waarnemer van mgr. De Korte vicaris-generaal Theo Lamers toen niet op de hoogte te zijn van deze regels voor bomen kap, ‘ bomen zijn in de stad altijd beschermd’, is een reactie van de gemeente.

Bericht van 30 juli 2019: Reactie van klagers na excuus van bisdom over bomenkap bisdom
Tegenbericht van de klagers over de illegale bomenkap in bisdomtuin
 [dinsdag namiddag 30 juli 2019]
De bezwaarmakers, Jaap Bernsen en Irma Dorsman tegen de onnozele en schijnheilige houding van de als woordvoerder van bisschop Gerard de Korte optredende vicaris-generaal Theo Lamers, voelen zich de verliezers  tegenover het bisdom dat zij als  winnaar van deze affaire aanduiden.
In hun reactie van deze bewoners van de Lange Putstraat van heden-na- middag scherpen zij de zwakke nalatigheden van het bisdom nog eens aan, te weten: 
-een bisdom dat de milieudiscussie in de media mist..
-het illegaal kappen van bomen een doodzonde is
-het tijdstip van kappen was niet om 7.00 uur, maar begon al om 5.30 uur
-die actie is niet uit onwetendheid,  maar met het volle verstand en volgens een strak scenario uitgevoerd. 
Een door het kappen van
twee haagbeuken ontstane
kale wand in de Lange Putstraat..


foto © paul kriele, 31 juli 2019.
..................................................................

Reactie van bisdom op bomenkap  [dinsdagmiddag  30 juli 2019]
Vicaris-generaal Theo Lamers heeft in een brief  gereageerd op de bomenkap in de bisdomtuin [dinsdagmorgen 20 juli 2019 ]
De brief meldt: Reden waarom er werd gekapt zijn: omhoog getilde tegels, mogelijke beschadiging van aldaar geparkeerde auto's, waardoor er minder parkeerplaatsen beschikbaar komen  Aantasting van de muur langszij de Lange Putstraat, en het vuil dat veroorzaakt wordt  door de bomen en de nestelende vogels, en de overlast voor geparkeerde auto's en de goten van aanpalende panden.
Maar door een menselijke fout  dachten we dat het kappen vergunningsvrij was.
De brief eindigt met het ongelukkig vinden dat geheel ten goeder trouw  geen vergunning is aangevraagd. Dat is te betreuren en voor die fout biedt de vicaris als buurman zijn verontschuldigingen aan. 
Terzijde merkt de monseigneur op dat voor het tijdstip is gekozen vanwege de extreme hitte en om niet het verkeer [o.a. leveranciers] te hinderen. Het spijt me dat de indruk is ontstaan dat dit in het holst van de nacht is gebeurd.
Het bisdom, tot slot, gaat met de gemeente in gesprek hoe aan een oplossing uitvoering kan worden gegeven.    


Reactie bisdom om onverhoeds kappen bomen in tuin bisdom: [dinsdagmorgen 30 juli 2019]
Wegens de vakantie van de bisschop, onthouden we ons voor nu van commentaar. 

Omwonenden in de Putstraat hebben verbaasd en geïrriteerd gereageerd op het feit dat in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 juli 2019 ineens twee, tien meter hoge volwassen bomen waren gekapt. Ook zijn meteen die woensdagmorgen de sporen van het ’delict’ weggepoetst. 
De gemeente kondigde terloops aan dat ze nog deze week met de bewoners in contact zouden treden, maar het kwaad was al geschied.. De gemeente bleek dus op de hoogte te zijn geweest… Intussen hebben omwonenden bij monde van Jaap Bernsen en Irma Dorsman, oud-communicatie medewerkster bij de gemeente, bij hun protest de politiek en de media ingeschakeld.
 
mgr. Gerard de Korte in
wiens tuin door het bisdom
twee volwassen bomen
zijn gekapt. De buurt is boos.


foto © paul kriele,
5 maart 2013. 
...

Aan het bisdom is bij monde van de afdeling communicatie, om een reactie gevraagd.  Blijkbaar is op dit moment mgr. De Korte met vakantie...

Helmus Boons van Boom en Bosch reageert met :
Het klinkt wat suggestief als u schrijft: De gemeente bleek dus op de hoogte te zijn geweest. Niet van de aanstaande kap. Want er was zover ik weet geen kapvergunning aangevraagd of verleend.
Het betreft hier de illegale kap van twee waardevolle, beeldbepalende haagbeuken langs de Lange Putstraat. Alle bomen in de binnenstad zijn aangemerkt als structuurboom en vanuit die status alleen al kapvergunningplichtig. Dat geldt ook voor bomen met een stamomtrek van meer dan 1 m. gemeten op 1.30 m. hoogte.
Het Bisdom had dit kunnen weten door even op de website van de gemeente te kijken of te mailen naar de Bomendesk. De Bisschop heeft een voorbeeldfunctie en de Katholieke kerk werpt zich vaak op als rentmeester voor alles wat er onder Gods schepping leeft. Dus ook bomen
De gemeente gaat nu swel een rapport opstellen met een feitenrelaas. 
De twee haagbeuken in de bisdomtuin,
die  illegaal gekapt werden.
.....................................................


Terug naar boven