Bisdom opent app voor onderling kontakt binnen bisdom & parochies

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2020 Het Bisdom 's-Hertogenbosch heeft een app 'MijnRKK' aangemaakt, waarbinnen elke parochie kontakten worden gelegd en berichten kunnen worden verzonden en lezingen en overwegingen kunnen worden gegeven.
De app MijnRkk is een antwoord op het coronavirus dat de omderlinge contacten haast onmogelijk maakt. Het is uiteraard bedoeld de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden en te kunnen blijven opbouwen.
Ook het bisodm zelf heeft voor haar onderlinge contacten een eigen app 'Socie' aangemaakt. 
Elke parochiaan kan via het 'MijnRKK'-app in de app-store  zich aansluiten met zijn emailadres en zelf  aan te maken eigen wachtwoord.