Gouden priesterfeest dr. Jan Peijnenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2009 | Gewijzigd op: 15-12-2009

  Oud-bisdom archivaris dr. Jan Peijenburg hoopt in juni 2010 zijn gouden priesterfeest te kunnen vieren.

foto © jaap eeden, september 2009.

Oud-bisdomarchivaris en rector van Zuiderschans dr. Jan Peijnenburg viert in juni komend jaar zijn gouden priesterfeest. Peijnenburg is juist op dat moment in Rome voor de viering van het 'Jaar van de priester', waarvan de afsluiting juist in juni met een symposium gebeurt.

Omdat ook net mgr. Jan Bluyssen, maar dan 40 jaar, in die maand zijn priesterwijding herdenkt, wil Peijnenburg zijn viering op Bluyssen afstemmen. De eigenlijke wijdingsdag die gebeurde door mgr. Bekkers, de coadjutor van bisschop Mutsaerts, was 11 juni, maar de viering zal wel op 20, of op 27 juni 2010 plaatsvinden. Het programma staat nog niet vast, maar de dag begint met een eucharistieviering in de St. Jan en aansluitend een receptie in het St. Janscentrum.

De historicus Peijnenburg memoreert tussendoor ook nog even dat er in 1959 19 wijdelingen waren, van wie er 15 nog in leven zijn, onder hen ondermeer de pastoor van Nuland Gerard Verbakel.

'Je moet in ieder geval ook opschrijven dat ik heel dankbaar ben om priester te zijn,' aldus de [klein-]zoon van NS-beambten, die toch bewust niet voor een beroep bij de Spoorwegen koos. Maar reageert, dat ...  ' ik heb er wel een leuke liefhebberij aan overgehouden. Van mijn keuze voor het priesterschap heb ik geen spijt.'
Dat de gouden priester nog steeds een spoorfanaat is bewijst dat Peijnenburg vanaf 1929 alle spoorboekjes bezit en de laatste [ook echt de laatste ] afgelopen zaterdag 12 december 2009 kocht.
NS geeft niet meer -op papier- spoorboekjes uit. Ze geeft die informatie alleen nog digitaal.
De terugval in uitgaven van spoorboekjes vertoonde zich ook op het eind van de oorlog toen de Duitsers de treinenloop hadden geconfisceerd voor militaire doeleinden. Er reden in die oorlogse nadagen nauwelijks nog treinen, waardoor de spoorboekjes elk seizoen dunner werden.
Maar Peijnenburg heeft nog een hobby: schrijven als archivaris, als privé-correspondent met die en gene en als boekenschrijver over bijv. bisschop Joannes Zwijsen, over Bekkers [in voorbereiding] en laatstelijk over 450 jaar Bisdom 's-Hertogenbosch.