Pastor Bernard Speekenbrink overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2010
Pastor Bernard Speekenbrink tijdens de afscheidsdienst in de St. Cathrien op16 juni 2007. Naast  hem plebaan Gert-Jan van Rossum en pastor Jos Verbraeken.

foto © paul kriele, 16 juni 2007.
 

Gisterenmiddag 8 januari 2010 is in Huize Cunera op 86-jarige leeftijd pastor Bernard Speekenbrink aan de gevolgen van een herseninfarct overleden. Speekenbrink was jaren lang [1968-2007] pastor van de St. Cathrien en later [1985] ook van de parochie H.Geest in Oost.

Bernard Speekenbrink, nam zaterdagavond 16 juni 2007 17.15 uur met een eenstemmige eucharistieviering afscheid van pastoraat en liturgie van 'zijn' parochie de St. Cathrien. Dat deed hij ook nog eens van de parochianen van de H. Geestparochie in de Wederkomstkerk  in Oost met een H.Mis en aansluitend een receptie. 'Hartverkwikkend,' noemde de
jubilaris dat afscheid zelf.
Zijn pastorale legde taak legde Speekenbrink al vanwege gezondheidsproblemen op 4 december 2004 neer.
Het kerkbestuur Parochie Binnenstad [H. Johannes Evangelist] verleende Speekenbrink bij zijn afscheid in 2006 de parochiepenning vanwege diens bijna 60 jaar pastoraal werk.

Bij Speekenbrinks afscheid sprak zijn toenmalige waarnemer pastor Jos Verbraeken: 'Mijn voorganger, die al een kleine 40 jaar de H. Missen in deze parochie heeft gevierd, zal dat vanavond om gezondheidsredenen voor het laatst doen. Deze dienst staat in het teken van de Goede Herder, die persoonlijk contact met mensen zocht en de mildheid van God uitdroeg, in het bijzonder met mensen die het moeilijk hadden. In deze dienst staat vergeven centraal,' aldus de 40-jarige Verbraken in zijn homilie.
Met zijn woorden zinspeelde Verbraeken op het menselijk kontakt en de redelijk soepele houding die Speekenbrink over de regels van het geloof en met name die door het bisdom werden opgelegd, innam. Ten aanzien van homosexualiteit, condoomgebruik en priesters die vanwege het celibaat hun functie neerlegden, nam de pastoor, die nog veel aan huisbezoek deed, een mild standpunt in.
De 84-jarige dr. Speekenbrink, die in Waalwijk werd geboren, doceerde na zijn universitaire studie theologie, aan het Groot Seminarie in Haaren [1956-1962] . Na een rectorschap in Veghel [1962-1968], kwam Speekenbrink op 45-jarige leeftijd [1968] naar Den Bosch [St.Cathrienparochie], waar hij in 1985 ook pastoor werd van de H. Geestparochie.
Na zijn emeritaat en tot voor zijn opname in het verzorgingshuis in Huize Cunera in Heeswijk, bracht Speekenbrink zijn oude dag door in Park Eikenheuvel in Vught.

Speekenbrink die in  april 1999 - na 50 jaar priesterschap - onderscheiden werd tot Ridder  in de Orde van Oranje Nassau wordt, na een eucharistieviering in de St. Cathrien op donderdag 14 januari 2010/10.30 uur  begraven op de begraafplaats van de H. Hartkerk aan het Loeffplein in Vught.


Terug naar boven