Communie is verantwoordelijkheid van gelovige

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2010 | Gewijzigd op: 03-03-2010
Uit protest tegen de weigering van een communieuitreiking: roze hosties en roze driehoeken voorafgaand aan de mis in de St. Jan van zondag 28 februari 2010.

foto © paul kriele, 28 februari 2010.
 

-Verklaringen op de sites van bisdom en St. Jansparochie na gesprek met Henk Krol  en Vera Bergkamp [dd. 3 maart 2010].
Bisschop Hurkmans zegt na een hernieuwd gesprek met Henk Krol van de Gay-krant, dat het de - gewetensvolle - verantwoordelijkheid is van de gelovige om ter communie te gaan in het besef dat dit het lichaam is van Christus [ en men, zoals in eerste instantie werd vermeld, leeft volgens de kerkelijke leer]. De heilige Communie wordt normaal gesproken niet geweigerd. Met deze verklaring laat het bisdom duidelijk de keuze aan het individue dat ter communie gaat en niet aan de pastor die hem uitreikt.
Door deze 'verzoenende' verklaring ziet Krol af van de 'smeekbedes' die voor de komende zondagen waren aangekondigd.

-Verklaring plebaan Geert-Jan van Rossem
Het is de uitdrukkelijke wens om aanstaande zondag een normale en waardige Eucharistieviering te hebben, waarin ook de Communie kan worden uitgereikt.
'Afgelopen zondag hebben we gezien dat bepaalde groepen gelovige mensen zich gekwetst hebben gevoeld. Dat was uitdrukkelijk niet onze intentie. Het is ook niet de intentie van de Kerk [..] om groepen gelovige mensen te kwetsen,' meldt de plabaan op de site.
De plebaan hoopt dat er komende zondag geen demonstraties zijn en dat er geen provocerende driehoeken worden gedragen. 'De kerk is geen podium voor demonstraties,' schrijft hij.
'We hopen iedereen zondag wil meehelpen om tot een waardige viering te komen.  De verstoring van de Eucharistie is voor de gelovigen kwetsend.'