Bisschop Ter Schure in Paleis opgebaard

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2003 | Gewijzigd op: 04-09-2012
Van mgr.Ter Schure is vanmorgen in een pontificale uitvaartdienst in de St.Jan afscheid genomen. Het stoffelijk overschot werd door de Oude Bossche Schuts en het gilde van de kring Maasland rond 10.45 uur van het bisschoppelijk paleis afgehaald.
Zoals celebrant bisschop Toon Hurkmans het in zijn preek uitdrukte ‘wacht de bisschop op weg naar Pasen een nieuw leven.’ De huidige bisschop memoreerde dat Ter Schure ‘.. .niet altijd de gemakkelijkste weg had gekozen.’

Ter Schure die vorige week op 80-jarige leeftijd overleed heeft beproevingen doorstaan. ‘Jammer dat het tussen hem en de media niet lukte,’ zei Hurkmans, ’dat belemmerde hem, maar het bood hem ook kansen.’ 
Dat deze voorganger van Hurkmans ‘dienstbaar en sober’ leefde kwam ook tot uiting in de eenvoudige kist, zonder opsmuk en kant. ‘ Dat was zijn wens geweest,’ aldus woordvoerder Savelsbergh van het bisdom.

Ter Schure werd door opvallend veel priesters en diakens –al dan niet door de bisschop gewijd- , tal van zusters en ook de drie zusters die hem verzorgd hebben, prelaten, onder wie tal van Nederlandse bisschoppen en kardinaal Simonis uitgeleide gedaan. Onder hen was ook de voorganger van mgr. Ter Schure de 77-jarige mgr. Jan Bluyssen. Pastoor Antoine Bodar gaf deze aanwezigheid rond de bisschop aan als ‘een teken van eenheid’.
Op de eerste bank van de niet geheel gevulde kerk zaten commissaris van de koningin Frank Houben, burgemeester Ton Rombouts en oud-burgemeester Burgers en in een zijbank Ben van Zwieten.
Rond een uur wordt de bisschop bijgezet in de kapel van het kerkhof Groenendaal in Orthen.

Bisschop Jan ter Schure lag op woensdag 17 april 2003 opgebaard in het bisschoppelijk Paleis waar enkele tientallen afscheid van hem namen. foto © paul kriele, 16 april 2003.
 

Ter Schure dood  bericht dd. 12 april 2003.
Gisterenavond-11 april 2003- is in een bejaardenklooster in Nijmegen bisschop Jan ter Schure op 80-jarige leeftijd overleden. Deze volgeling van Don Bosco en adept van de conservatieve en orthodoxe bisschop Jan Gijsen uit Roermond had in 1985 een slechte introductie: bij zijn benoeming zei hij te houden van God en een beetje van de mensen’. Wel stond hij dichtbij de zieken en bejaarden. Bij zijn installatie in de St. Jan [maart 1985] protesteerden een paar honderd gelovigen die –na Bluyssen- de tijd zagen teruggedraaid. Dekens en pastoraal medewerkers zagen zich niet meer erkend. Een bisschopswijding behoefde niet voor deze voormalige assistent-bisschop in het Roermondse bisdom, waarmee kardinaal Simonis verdere escalaties deed voorkomen.  
Tot augustus 1998 leidde de in Steenwijkerwold geboren Ter Schure op een tamelijk teruggetrokken en weinig promotionele wijze het Bossche bisdom. De tegenstellingen in het episcopaat en met de gelovigen groeide zodanig dat de paus de Nederlandse bisschoppen in 1993 aanraadde de dialoog aan te gaan en het onderling gekrakeel te beëindigen...
De Salesiaan zette in het voormalige fraterhuis aan de Papenhulst een eigen priesteropleiding op. Daarmee had Ter Schure succes evenals met eenop diakens en pastores toegespitste opleiding. Dat idee leidde overigens bij de bestaande functionarissen en gelovigen tot veel afkeer.
Om gezondheidsredenen [hartklachten] vroeg de toen 76-jarige Ter Schure in 1997 de paus hem met emeritaat te sturen. De oude dag bracht hij door als pastoor van een Brabants dorpje [AlphenadMaas] en vanaf najaar 2002 in een bejaardenhuis.


Terug naar boven