Viering Landelijke Priesterdag met bisschoppen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2010 | Gewijzigd op: 06-07-2010
Vandaag -maandag 5 juli 2010-  zijn alle Nederlandse bisschoppen en de 'Rome- kardinaal' Walter Kasper in Den Bosch present tijdens de viering van de landelijke Priesterdag. Kapser die van Duitse afkomst is, hield in het St. Janscentum een lezing over het priesterschap.

-De Nederlandse bisschoppen togen van kathedaal naar seminarie voor o.a. een lezing door mgr. Walter Kasper.  Onder hen onderscheiden we de Utrechtse aartsbisschop Wim Eyk [rechts vooraan] en daarachter rechts Ad van  Luyn van Rotterdam.-Rechts boven: Everard de Jong hulpbisshcop van Roermond [2e v.r.] en rechts Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht.
-Rechts: Mgr. Hurkmans betreedt de kathedraal om voor te gaan in de vespers van half 5 bij gelegenheid van de Landelijke Priesterdag. 

foto's © hedwig dona [boven] en paul kriele, 5 juli 2010 [r.] .
 

De priesterdag voltrekt zich volgens een strak programma in de St.Jan [pontificale Mis], een lunch in TheateradParade, een bijeenkomst in het St. Janscentrum met een lezing door kardinaal Kasper en de vespers [16.30 uur] weer in de St. Jan en ter afsluiting een diner in het St.Janscentrum.
Uiteraard trok de stoet met drie kardinalen, bisschoppen en een 200-tal priesters, voorafgegaan door het gilde met vaandel en slaande trom, veel bekijks.

 
-Boven: De bisschoppen tijdens de vespers in de St.Jan: vlnr. Ted Hoogenboom en  Herman Woorts [hulpbisschoppen van Utrecht], Everard de Jong [hulpbisschop van Roermond] en Hans van den Hende [bisschop van Breda].
-Rechter foto boven: De Curiekardinaal Walter Kasper [l] en de nieuwe Belgische kardinaal André Leonard.
-Rechts het hoogaltaar in de St.Jan met de deelnemers aan de Nationale priesterdag.

foto's © paul kriele, 5 juli 2010.

Aanleiding van deze viering in Den Bosch was de lezing van de Romeinse Curiekardinaal voor de Eenheid van de Christenen Casper, die overigens net drie dagen met emeritaat is, in het St Janscentrum [priesteropleiding van het bisdom]. Bij die gelegeheid besloten de Nederlandse bisschoppen de priesterdag in Den Bosch te houden.

Ook de pauselijk nuntius Francois Bacqué en de nieuwe kardinaal van Brussel/Mechelen André Mutien Léonard bevonden zich tussen de gasten[zie foto].


Terug naar boven