2 Hulpbisschoppen voor Bisdom Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2010 | Gewijzigd op: 15-07-2010
Het bisdom Den Bosch krijgt er twee hulpbisschoppen bij: Rob Mutsaerts en Jan Liesen. Bisschop Hurkmans heeft  deze - tevens tot  vicaris aangestelde priesters - zelf, vanwege eigen drukke werkzaamheden, eerder bij de paus aangevraagd. Op 18 september 2010 worden Mutsaerts en Lliesen in de St. Jan gewijd.
Het is voor het eerst dat 'Den Bosch' hulpbisschoppen krijgt. Mrg. Bluyssen sloeg in de jaren 80 een advies af om hulpbisschoppen aan te stellen af. Toen werd aangenomen dat het tot een Vaticaanse beïnvloeding op het beleid van een bisschop zou leiden.

  Rob Mutsaerts [l] en Jan Liesen worden per september 2010 de nieuwe -eerste - hulpbisschoppen van het bisdom Den Bosch.
 

Mgr. Mutsaerts richt zich op de implementatie van het pastoraal beleid rond de nieuwe parochies, met de volledige liturgie in de parochiekerk en de vier speerpunten: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, roeping en vorming en Kerk en samenleving. Mutsaerts wordt eerste vicaris-generaal en vervangt bisschop Hurkmans bij afwezigheid.
Mgr. Liesen richt zich op de universiteiten en het overige onderwijs, het categoriaal pastoraat (o.a. zieken- en verzorgingshuizen), de religieuzen, nieuwe kerkelijke bewegingen, het welzijn en de permanente vorming van priesters en diakens en de vorming van de pastorale werkers en pastoraal assistenten. 
Beide hulpbisschoppen zijn auxiliarius, dat wil zeggen dat ze geen recht van opvolging hebben bij het overlijden of terugtreden van de bisschop.


Mgr. Rob Mutsaerts [*Tilburg, 22 mei 1958] komt uit een familie die eerder bisschop Wilhelmus Mutsaerts [1943-1960] voortbracht.  Mutsaerts, die op 5 juni 1993 tot priester werd gewijd,  werkte onder meer als parochiepriester in Eindhoven, was conrector op het Sint-Janscentrum en pastoor te Empel tot 1995. Daarna werd hij pastoor in Millingen en Kekerdom en is sinds l augustus 2003 pastoor te Heeze, waar hij blijft wonen.

Mgr. Jan Liesen [*Oosterhout,17 september 1960], die op 16 juni 1984 tot priester werd gewijd, is een adept van het als behoudend bekend staand seminarie Rolduc in Kerkrade. Na zijn kapelaanschap in Eygelshoven (1983-1985) studeerde hij aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome en Jeruzalem en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen. Vanaf 1990 was hij als docent verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Jan Liesen verhuist naar het bisdom Den Bosch. Terug naar boven