Misbruik Ter Schure: bisdom weet van niets...

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2010 | Gewijzigd op: 03-12-2010
-Rechts:  Bisschop Hurkmans laat via de perschef van het bisdom weten niet van het misbruik op de hoogte te zijn geweest.
-Boven: Het bisschoppelijk Paleis op de Parade, de zetel van de opeenvolgende Bossche bisschoppen.


foto's © gerard monté, 23 december 2005 [r.] en
paul kriele, 8 mei 2009.

Bisschop Hurkmans reageert met 'ontsteltenis' na berichten in de NRC en Wereldomroep, over misbruik van een internaatleerling door o.a. bisschop Jan ter Schure* in zijn priestertijd. Dat staat vandaag - vrijdag 26 november 2010 - in een communiqué dat het bisdom op haar site afdrukt.
Over de betrokkenheid bij een zaak van seksueel misbruik door Ter Schure heeft Hurkmans via de pauselijke nuntius in Den Haag het Vaticaan geïnformeerd. Het bisdom Den Bosch was tot op heden niet op de hoogte van de zaak, zegt Hurkmans via zijn persvoorlichters.
De media melden dat de orde der Salesianen [Don Bosco] het misbruikin 2003 bij het slachtoffer heeft afgekocht voor € 16.000.
Maar ook dat in 2008 de pogingen van het nu 76-jarige slachtoffer bij bisschop Jan van Luyn van Rotterdam, om de zaak naar buiten te brengen zijn genegeerd. Van Luyn zegt er niet toe bevoegd te zijn geweest.

Misbruik in seminarietijd
Jan Ter Schure trad op 16 augustus 1943 in bij de congregatie van de Salesianen van Don Bosco, waar hij op 1 juli 1951 tot priester werd gewijd. Uit die tijd [1948-1953] dateert het misbruik.
Na diverse functies bekleed te hebben [econoom voor zijn congregatie, als provinciaal van de Nederlandse kerkprovincie en als bestuurslid van die Selesaian in Turijn en in Rome] keerde hij in 1978 naar Nederland terug. Daar werd hij op 1 december 1984 door bisschop Gijsen van Roermond tot bisschop gewijd en op 2 februari 1985 door 'Rome' benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch, wat tot veel commotie en protesten leidde. 

Vanwege hartklachten vroeg in 1997 Ter Schure de paus hem met emeritaat te sturen. De oude dag bracht hij door als pastoor van een Brabants dorpje [AlphenadMaas] en vanaf najaar 2002 in een bejaardenhuis.

Zie ook artikel Ter Schure in Paleis opgebaard dd. 16 april 2003.

Terug naar boven