Oud-bisschop Jan Bluyssen voor commissie Deetman

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2010 | Gewijzigd op: 20-12-2010
mgr. Jan Bluyssen, oud-bisschop van Den Bosch, is door de 'Commissie Deetman' voor een gesprek gevraagd. 'Deetman' is de onderzoekscommissie naar misbruik van jongeren in de katholieke kerk.

mgr. Jan Bluyssen [*Nijmegen,10 april1926]  was van 1966-1983 bisschop van 's-Hertogenbosch.
Bluyssen werd al op 24-jarige leeftijd - op 3 juni 1950- tot priester en op 28 december 1961 tot bisschop gewijd.

foto © paul kriele ,11 december 2004.

Het Bossche Bisdom, dat al eerder kontakt had met de 'Commissie Deetman' over vernietigde dossiers, maakte vandaag op haar site bekend dat alle medewerking wordt verleend, dus ook door monseigneur Bluyssen. Jan Bluyssen die hulpbisschop was van mgr. Bekkers, was vanaf december 1966  tot 19 november 1983 bisschop van 's-Hertogenbosch. Op advies van zijn huisarts trok Bluyssen zich per die datum terug uit het ambt.

Bisschop Bluyssen zou in de jaren zeventigen negentig een aantal dossiers - dat was bijgehouden door diens voorganger Bekkers - over seksueel misbruik hebben laten versnipperen. Daarover zegt Bluyssen in de NRC van zaterdag 18 december 2010 dat '...er tussen die archieven weinig interssants bij zat. De zaken zijn afgedaan.'
In diezelfde editie van de NRC zegt oud-rector en oud-bisdomarchivaris Jan Peijnenburg, dat de commissieleden welkom zijn, maar van hem niets meekrijgen.'

Het artikel lezend staat het nogal vol met beschuldigingen:
Het Bossche bisdom heeft jaren lang dossiers over seksueel misbruik door priesters vernietigd. De commissie Deetman heeft in eerste instantie de resultaten van een onderzoek door  de Nijmeegse historicus Eric Theloosen genegeeerd.
geheime bisdomarchieven vernietigd
Nog merkwaardiger is het dat het bisdom Den Bosch in de 20ste eeuw belastende informatie bewust vernietigde. Zowel onder mgr. Diepen, de voorganger van mgr. Mutsaerts, als onder mgr. Bekkers, als onder mgr. Bluyssen en onder Jan ter Schure werden belastende documenten over priesters, die verwikkeld waren in zedenzaken, in de papiervernietiger gestopt. Alle  genoemde bisschoppen hielden er een geheim archief op na,  aldus onderzoeker Theloosen.
 
Oud-archivaris Peijnenburg was de man die privacy gevoelige documenten niet voor de buitenwereld wilde prijsgeven. Dat bevestigt ook Bluyssen Het betreft dan documenten uit de tijd van mgr. Bekkers toen nogal wat gelovigen met de bisschop correspondeerde over gevoelige en problematische zaken het geloof en het gezin aangaande. Die briefwisseling blijft beschermd, aldus Bluyssen en Peijnenburg, eerder in een gesprek met Bastion Oranje. 

Reactie Bluyssen in Brabants Dagblad
In een interview met het Brabants Dagblad [20 december 2010] zegt Bluyssen dat hij er geen geheim archief op nahield. 'Ik heb wel eind jaren 60 een aantal aantekeningen  uit een geheim bisdomarchief van mijn voorganger mgr. Bekkers weggedaan. Je kunt niet alles bewaren. Het ging maar om 2-3 zaken over voor pastoors belastende documenten. Het waren geen grote zaken.'


Terug naar boven