Bisdom schrapt 15 banen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2011 Het Bossche bisdom schrapt 15 van de 45 banen. Ter verklaring wordt gegeven dat de organisatie zelf ook de broekriem moet aanhalen door tegenvallende parochie-inkomsten. De jaarrekeningen 2009 melden voor het eerst een duidelijke daling van de bijdragen van parochianen, die zich naar het laat aanzien in 2010 en 2011 gaat voortzetten.
Bovendien moeten de verwachtingen ten aanzien van het rendement op het vermogen, de tweede belangrijke inkomstenbron van parochies, voor een langere periode naar beneden bijgesteld worden van 5 naar 4%.
Dat staat op de site van het bisdom en nog uitvoeriger in het bisdomblad van deze week te lezen.

"De afgelopen jaren heeft het bestuur al geprobeerd de tering naar de nering te zetten en dat zullen we op het bisdom blijven doen," vertelt diaken Peter Broeders, directeur-econoom van het bisdom. "Door het niet verlengen van tijdelijke contracten én pensionering zal de formatie in de komende jaren afnemen van ongeveer 45 FTE naar ongeveer 30 FTE. Dat doen we met respect voor de belangen van ons personeel, dat het grootste kapitaal van het bisdomkantoor vormt," zegt de econoom Broeders.