Jubileum bisschop Hurkmans en vicaris Meijgaarden

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-12-2004 Zondag 23 januari 2005 vierden bisschop Toon Hurkmans en vicaris Willem van Meijgaarden hun 25-jarig priesterfeest.

Het priesterjubileum van bisschop Hurkmans op 22 december 2004, is verschoven naar zondag 23 januari 2005. Op die zondagmiddag wordt met een plechtige eucharistieviering [15.00 uur] en aansluitend een receptie het zilveren priesterjubileum van Hurkmans gevierd. Alle circa 1300 gildenbroeders van de Kring Maasland zullen dat feest in kerk en op plein opluisteren. Het bisdom verwacht op die dag een grote toeloop.
Dit evenement heeft een consequentie op de kerststal. De opzet dit jaar is een stal, ingebed in een berg. Even verderop is een woestijn aangelegd, waarin de koningen onder een sterrenfirmament zullen aankomen. Vrijdag 10 december luidt de bisschop met de 40 vrijwilligers het kerstfeest in.

Vicaris Willem van Meijgaarden.
Bisschop Toon Hurkmans geportretteerd in TheateradParade waar hij na een Mis in de Sint Jan zijn 25-jarig priesterfeest vierde.
De gilden uit Brabant brachten tijdens en na de Mis een eregroet aan de bisschop.
foto's © gerard monté, 23 januari 2005.
 

-Boven: Voor Omroep Brabant werd Hurkmans geïnterviewd onderweg van Paleis naar Theater.
-Rechts boven:Hurkmans in een onderonsje met vicaris Van Meijgaarden.
-Rechts: In TheateradParade vond een receptie plaats waar velen de hand van de bisschop kwamen schudden.

foto's © gerard monté, 23 januari 2005.
 

Na een druk bezochte mis waar alle geledingen van het Bossche bisdom present waren, trok het gezelschap olv de jubilarissen via het bisschoppelijk paleis naar TheateradParade waar een receptie werd gehouden. 
In de voorste rijen van de Sint Jan zaten commissaris der Koningin May -Weggen, de bisschoppen Tiny Muskens en emeritus-bisschop Jan Bluyssen, burgemeester Rombouts. Bisschop Hurkmans droeg samen met vicaris Meijgaarden de pontificale mis op.

-Boven: In een stoet trok het gezelschap van de kathedraal, via het Bisschoppelijk Paleis naar het TheateradParade.
-Rechts boven: Het Gilde van de Oude Schuts stond voor het Bisschoppelijk Paleis opgesteld als erehaag voor de jubilerende bisschop.
-Rechts: Commissaris der Koningin Haya May-Weggen [r], burgemeester Rombouts en oud-Commissaris der Koningin Frank Houben [2e v..r.]

foto's © gerard monté, 23 januari 2005


In TheateradParade verwelkomden onder meer de Stadspijpers de bisschop en de genodigden en degenen die hem wilden feliciteren onder wie: Commissaris der Koningin Haya May-Weggen, burgemeester Rombouts en oud-ommissaris der Koningin Frank Houben.

Weinig opvallende priesterjubilea /bericht van 13 april 2004. 
Dit jaar valt het zilveren priesterfeest van bisschop Toon Hurkmans bij de jaarlijkse priesterubilea op. Verder staan er -qua zilveren, gouden of diamanten feesten- geen noemenswaardige namen van Bossche priesters bij.
Het bisdom meldt alleen J. Groenen oud-spirituaal van het Sin Janscentrum, die op 5 september 50 jaar priester is en vicaris W. van Meijgaarden die op 29 september 1979 tot priester werd gewijd. Over de viering van het 25-jarg priesterfeest van de bisschop is nauwelijks al iets bekend.


Terug naar boven