Bisschop Hurkmans reageert op rapport Deetman

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2011 In een reactie op het Rapport Deetman stelt  bisschop Hurkmans door te willen gaan met de gesprekken met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken en andere medewerkers die onder verantwoordelijkheid vallen van het bisdom.
Ook blijft hij zelf zoveel mogelijk deelnemen aan de hoorzittingen in Utrecht waar de klachten van de slachtoffers worden behandeld, ' aldus een communiqué van het bisdom dat in de namiddag van 19 december 2011 werd verspreid.

Hurkmans denkt  niet  aan terugtreden. Dat zou juist nu het verkeerde signaal zijn, omdat daarmee de slachtoffers niet geholpen zijn.'
Hurkmans was ten tijde van de misbruiken net twee jaar [vanaf 1998] als bisschop actief. mgr. Gijsen [seminarie Rolduc...] en wijlen mgr. Jan ter Schure ook, evenals de voormalige Rotterdamse bisschop Bär, terwijl kardinaal  Simonis dat ook was, maar toen hij daarover  werd benaderd 'van niets zei te weten.'..

Bisschop Toon Hurkmans denkt niet aan aftreden.
'Juist nu, zeker niet,' zegt de bisschop in een schriftelijke reactie op het rapport Deetman.

foto © 6 oktober 2010.

Het rapport Deetman meldt dat onder monseigneur Hurkmans een goede administratie is bijgehouden die aan de Onderzoekscommissie ter beschikking is gesteld. Ook krijgt onder Hurkmans (vanaf 1998 bisschop) de aanpak van probleemgevallen de nodige aandacht en is bij een vermoeden van een strafbaar feit aangifte gedaan.

De bisschop heeft afgelopen weekend het rapport Deetman (1261 pagina’s), dat vrijdag 16 december is gepresenteerd, gelezen. Hierin wordt een aantal van 35 plegers van seksueel misbruik genoemd in het bisdom Den Bosch (periode 1945-2010): in parochies (20), onderwijs (7, waaronder kleinseminarie), jeugdwerk (2), familieverband (4) en onbekend (2).

De bisschop noemt het rapport confronterend, vanwege het feit dat het onderwerp tot midden jaren '50 van de vorige eeuw op de agenda van de Bisschoppenconferentie stond en er vervolgens tot begin jaren ’90 van verdween en dat er te weinig oog voor de slachtoffers was. De bisschop deelt de conclusie van Deetman dat seksueel misbruik van minderjarigen breed in de samenleving voorkomt. Maar dit relativeert volgens hem niet het misbruik in en de rol van de RK Kerk.

Bisschop Hurkmans vindt het belangrijk goed te blijven luisteren naar de pijn die bij de slachtoffers leeft. Ook hoopt hij dat er vertrouwen groeit tussen slachtoffers en hulpverleners om tot verwerking te komen. Verder roept de bisschop priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen uit zijn bisdom op naast slachtoffers te gaan staan en hen te helpen waar mogelijk.
Terug naar boven