Verzoek bisdom: Inzet pastoraat voor voedselbanken

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2012
Het bisdom doet een beroep op de het diakonaat en de pastoraal werkers zich meer te gaan inzetten voor de voedselbanken. Dat 'verzoek' komt nadat het bisdom, via Kruispunt Radio, is gebleken dat de druk op de voedselbanken in de provincie [m.n. in de grote steden] flink is gestegen. Bovenop de normale aanmeldingen melden zich iedere week tientallen extra gezinnen.
De mensen komen uit alle rangen en standen van de samenleving.

In  Den Bosch blijft de vraag redelijk stabiel, maar in Tilburg steeg dat aantal in een  jaar van ruim 300 gezinnen naar bijna vierhonderd.  In en rond Eindhoven is de vraag naar gratis voedselpaketten het hoogst: een kleine vijftienhonderd mensen. Iedere week schrijven zich daar tussen de twintig en dertig nieuwe mensen zich in.

Bisdomwoordvoerder Michiel Savelsbergh:' Parochies weten vaak precies waar de nood hoog is. Zij kunnen hun netwerk gebruiken om voedselbanken op te richten of te ondersteunen.'
 
Volgens de medewerkers van de voedselbanken zal de groei nog wel even aanhouden, zeker met de huidige crisis. De grote vraag is waar alle voedingsproducten vandaan moeten.