Ontslagen bij bisdom/ archief en communicatie stoppen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2012 Het bisdom voert door terugval in kerkbezoeken en een negatieve financiële prognose een reorganisatie door. Naast ontslagen gaan er ook afdelingen, zoals communicatie,  Kerkelijke Kunst en het Disocesaan Archief, dicht. Voor 13 van de 42 werknemers/ster wordt ontslag aangevraagd. .

Het bisdom is voor zijn exploitatie afhankelijk van vermogensrendement en afdrachten van de parochies. Interen op het vermogen is daarom geen optie. De afdrachten van de parochies, 9% van hun eigen inkomsten, nemen af en daarmee ook het geld waarmee het bisdom zijn kosten kan dekken. Met deze reorganisatie wil het bisdom ook voorkomen dat de parochies in de toekomst zwaarder belast zouden moeten worden.

De professionele ondersteuning van het pastoraat op gebieden zoals financiën en juridische zaken gebeurt in die visie juist wel op het bisdom en blijft daarom ook.

De reorganisatiemaatregelen betekent dat ook de afdeling Communicatie wordt opgeheven (laatste jaargang van Het Bisdomblad), het  Diocesaan Archief wordt gesloten en de  afdeling Kerkelijke Kunst wordt opgeheven.Ook komt er een eind aan het Missiesecretariaat.