Priesterwijding in St.Jan o.a. Patrick Kuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2012 | Gewijzigd op: 03-06-2012
Vanmorgen, 2 juni 2012, om 12.00 uur werden in de St. Jan onder een plechtige eucharistieviering Patrick Kuis en Geoffrey de Jong tot priester gewijd. Daarbij waren tal van prelaten en clerici aanwezig onder wie emeritus bisschop Jan Bluyssen. Mgr. Toon  Hurkmans was de hoofdcelebrant in deze dienst in een redelijk gevulde kathedraal, die muzikaal werd begeleid door de Schola Cantorum met Véronique van den Engh aan het orgel.

De Groninger Patrick Kuis samen met de oud- bisdomarchivaris en voormalig rector Jan Peijnenburg in een onderonsje in de kooromgang van de St.Jan. De twee wijdelingen voorafgaand aan de dienst links de 28-jarige Patrick Kuis en Geoffrey de Jong.
foto's © paul kriele, 2 juni 2012.
 

Bisschop wijdt priesters in een volle kathedraal  [overgenomen-en bewerkt-  van site van Bisdom]
De wijding gebeurt door een handoplegging door d ebisschop met het uitspreken van een gebed en eenhomilie.

Volgens de kerkelijke traditie vond op de eerste zaterdag na Pinksteren weer eens een priesterwijding plaats. In een volle kathedraal wijdde mgr Hurkmans dit jaar Geoffrey de Jong en Patrick Kuis.

In zijn homilie tijdens de wijdingsmis zond bisschop Hurkmans beide neomisten uit om ”een radicaal vernieuwend geloof” te verkondigen, met “een boodschap die haaks staat op de wereld”. Met de woorden van het Evangelie: “Vaar naar het diepe, Ik zal maken dat je mensen gaat vangen.” Dat is volgens de bisschop voorwaar geen gemakkelijke taak, want “het is herfst in de Kerk, of is het winter?”

Geoffry de Jong heeft volgens eigen zeggen een lange omweg moeten maken. Hij vond zijn roeping en leeft nu vol hoop. "Wereldwijd groeit de Kerk en ook bij ons is honger naar geloof en verlossing. We hebben een Blijde Boodschap en ik hoop die dan ook met vreugde en enthousiasme aan de mensen te kunnen brengen. Ik ben u ten zeerste dankbaar voor uw gebed en steun voor mezelf en alle priesterstudenten tijdens de afgelopen jaren en nu."

Ook Patrick Kuis getuigt daar van: "Ik heb Hem gevraagd wat hij van mij wilde. Na jaren van onderscheiding en groei in het christelijk leven en een persoonlijke relatie met Jezus Christus, wil en kan ik met intense vreugde zeggen dat hij van mij verlangt om dienstbaar te zijn aan Hem en de mensen in zijn prachtige Kerk. Dank aan de Vader voor u allen, die voor de priesterstudenten en mij persoonlijk bidt. Mag ik u vragen voor mij te blijven bidden zodat ik mijn roeping volgens zijn wil gestalte kan blijven geven?"

Geoffrey de Jong en achter zich zijn ouders op de eerste rij.
 
Patrick Kuis ook met zijn ouders achter zich op de eerste rij.
-
foto's © paul kriele, 2 juni 2012.

Beide neomisten dragen de komende weken op een aantal plaatsen hun “eerste Heilige Mis” op. Op maandag 4 juni doen beiden dat in de kapel van het Sint-Janscentrum op de Papenhulst, waar beiden hun opleiding volgden.

Geoffrey de Jongs eerste Mis in zijn stageparochie is op zaterdag 9 juni om 18.30 uur in de Helmondse St Jozefkerk.
Patrick Kuijs celebreert op 3 juni 2012 om 11.45 uur in de kathedraal en op 24 juni 2012 om 11 uur draagt hij zijn eerste Tridentijnse Mis op in de Amsterdamse St Agneskerk, waar hij al langer assisteerde als diaken en subdiaken.

De jonge en de oude kerk...

foto's © paul kriele, 2 juni 2012
De 86-jarige emeritus-bisschop Jan Bluyssen [*1926] .
 Op de achtergrond mgr. Jozef Lescrauwaet  [*1923] emeritus hulpbisschop van Haarlem.

Na afloop van de dienst werd bekend gemaakt dat Patrick Kuis wordt toegevoegd aan het pastoraal team van de parochie St. Jan Evangelist  [binnenstad].
Zie ook artikel Patrick Kuis wordt tot priester gewijd dd. 12 maart  2012.


Terug naar boven