Bisschop wijdt Berlicumse Gonnie Spronk tot maagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2012 Bisschop Hurkmans wijdde zaterdag 16 juni 2012 in de St.Jan Gonnie Spronk uit Berlicum tot maagd. Enkele honderden  woonden de unieke wijding bij.
De ritus rond de zogeheten ‘maagdenwijding’ lijkt veel  op de jaarlijkse priesterwijding in juni. Als kenteken van de wijding overreikte de bisschop mevrouw Spronk een ring, “ten teken van uw verbintenis met Christus”, haar Bruidegom.

Bisschop Anton Hurkmans heeft zaterdag 16 juni 2012 Gonnie Spronk uit Berlicum in de St.Jan tot maagd gewijd.

foto's © bisdom den bosch, 16 juni 2012..
 

“Vele jaren was je op weg. De tijd was er in ons bisdom nog niet rijp voor,” sprak mgr Hurkmans in zijn homilie. “Je hebt geleerd trouw te zijn, te volharden. Het heeft je duidelijk gemaakt dat het niet om jou gaat, maar om jouw leven met de Heer, in dienst van de Kerk. Gonnie, jouw roeping komt van God, de zuivere bron van alle leven. Hij roept jou tot maagdelijke zuiverheid en dienstbaarheid om – in een wereld vol onrust en onzekerheid – een beeld te zijn van Gods eeuwige onvergankelijkheid.”

De bisschop spoorde mevrouw Spronk aan gebed en werken van barmhartigheid te combineren. “Ga niet op in activiteiten. Blijf op vaste tijden bij de bruidegom. Hierbij wens ik je toe dat Christus en Maria je nu al de vreugde zullen geven die je eens ten volle hoopt te ontvangen in het huis van de Vader. Amen.”

De 65-jarige Gonnie Spronk is vanaf zaterdag in het Bossche bisdom de enige die de kerkelijke status van maagd heeft verkregen. Er zijn nog twee eerdere wijdingen in 't land geweest.
Spronk ervoer de wijding als een bekroning op haar leven dat zij in dienstbaarheid, in zuiverheid en in eenvoud leeft. 'Mijn rotsvast geloof en vertrouwen op Maria wapent mij tegen verleidingen,' zegt zij.