Bezuinigingen bij Bisdom: archief 'opgeruimd'

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-06-2012 | Gewijzigd op: 22-06-2012
Ingrijpende bezuinigingen bij het bisdom hebben onder meer tot gevolg, dat de communicatie en de afdeling Kerkelijke Kunst zijn opgeheven, het archief op slot [..] gaat en er een eind komt aan het  Missiesecretariaat*. 
Uit informatie blijkt ook, dat de tweede etage van het bisschoppelijk paleis leeg staat. Deze week [25] verhuisde het archief naar de Citadel en gaat nu ook de archiefvleugel ontruimd worden.

Het Bisschoppelijk Paleis aan de Parade, waarvan delen al leeg staan.
foto © paul kriele, 8 mei 2012,
Overbrenging van delen van het archief van het bisdom naar de Citadel [BHIC], waarmee de archivaris en Ineke Kuyer [r.] meehielpen

foto ©  bisdom den bosch, 21 juni 2012.

Nog voordat per 1 juli 2012 het archief sluit zijn deelarchieven [80 meter] overgebracht naar het Brabants Historische Informatie Centrum (BHIC) in de Citadel. Het betreft gedeponeerde persoonsarchieven, kloosterarchieven en doop-, trouw- en begraafregisters uit vorige eeuwen.
zie artikel Bezuinigingen bij Bossche Bisdom dd. 23 april 2012.