Bisdom gaat in gesprek met Bestuur Signum Basisonderwijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2012 'Het bisdom van ’s¬-Hertogenbosch is overvallen door het bericht dat de Raad van Bestuur van Signum overweegt om de katholieke signatuur op te geven. Voorlopig is het bisdom namelijk alleen geïnformeerd via de media en daaruit vielen nog weinig valide argumenten voor dit voornemen af te lezen, zo meldt een persbericht van woensdagmiddag 29 augustus 2012. 'Het bisdom neemt zelf met  Signum contact op.'

Verder staat er te lezen dat '... het bisdom zich vooral zorgen maakt over de kinderen en hun ouders die bewust voor katholiek onderwijs hebben gekozen, ook al zal dit op een deel van de scholen wellicht een minderheid zijn. Het bisdom wil dan ook graag van ouderorganisaties en maatschappelijke organisatie uit het katholieke middenveld weten hoe zij tegenover dit voornemen staan. Ook heeft het bisdom zorg om de leerkrachten, die vanuit een katholieke inspiratie en bewogenheid les geven.'

Het bericht stelt verder dat '... Signum een megagrote onderwijsorganisatie is, in een gebied waar buiten Den Bosch geen katholiek onderwijs meer zou zijn, terwijl er in de stad op dit moment juist wel een diversiteit aan signatuur is op dit gebied.
Het zou van visie van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Signum getuigen als zij er in zouden voorzien dat minstens een aantal scholen van dat grote geheel wél de katholieke signatuur zouden behouden. De desbetreffende scholen zouden dan trouwens meer werk van hun katholieke identiteit kunnen maken.'