Sint-Janscentrum viert zaterdag a.s. het 25-jarig bestaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 04-09-2012
Zaterdag 8 september 2012 wordt door het Bossche bisdom het 25-jarig bestaan gevierd van het St.Janscentrum op de Papenhulst. Dat is de -interne- priesteropleiding van het bisdom 's-Hertogenbosch.

In 1987, twee jaar na zijn benoeming tot bisschop van ’s-Hertogenbosch en het Pausbezoek  [Paus Johannes Paulus II], heeft  bisschop Jan ter Schure** een eigen diocesane priesteropleiding opgericht, terwijl er in andere bisdommen, uitgezonderd Limburg, toen een universitaire, aan de theologische faculteit verbonden, opleiding was.

Het St. Janscentrum aan de Papenhulst, waar al 25 jaar een priesteropleiding is gevestigd.

 foto © gerard monté, 24 september 2004.

De jubileumviering begint met een eucharistieviering in de Sint-Jan en twee lezingen in het Theater aan de Parade. De gastsprekers zijn bisschop Marian Buczek en Moeder María de Anima Christi (over bezieling en herbronning van het religieuze leven). mgr. Buczek* zal het bisdom ook een geschenk aanbieden.

*Mgr. Buczek neemt de plaats in van Stanis³aw Kardinaal Dziwisz, die op het laatste moment heeft moeten afzeggen. Hij heeft jaren gewerkt als privésecretaris van kardinaal Marian Jaworski, één van de meest intieme vrienden van Paus Johannes Paulus II.

**Bisschop Jan ter Schure [†Nijmegen, 11 april 2003], die van maart 1985- augustus 1998 het Bossche bisdom leidde, was een adept van het seminarie [priesteropleiding] Rolduc van bisschop Jo Gijsen.
Gijsen en Ter Schure behoorden, na de 'modernisten' van het Tweede Vaticaans Concilie [1969], tot de nieuwe meer behoudende stroming bisschoppen, een stroming waarvan de huidige vertegenwoordigers overigens nu nog de regels van de katholieke kerk in Nederland bepalen.
De toenmalige  tegenstellingen in het episcopaat waren zodanig toegenomen, dat de paus de Nederlandse bisschoppen in 1993 aanraadde de dialoog aan te gaan en het onderling gekrakeel te beëindigen...