St.Jan: Wijding van diakens

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-11-2012 Op zaterdag 10 november zijn door mgr. Hurkmans in de Sint Jan 2 permanente [Peter Buys en  Bas Leijtens] en 3 diakens te weten Peter Koen, Bart Theunissen en Harm Eskes in een voorstadium[transeunte]  gewijd.
Tussen de (transeunte) diakenwijding en de uiteindelijke priesterwijding zit doorgaans een half jaar.

De ceremonie van de diakenwijding rond het altaar in de St.Jan.
foto © bisdom