Nieuwjaarsrede bisschop Hurkmans: moeilijke tijden

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-01-2013 | Gewijzigd op: 03-01-2013
​Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor medewerkers op 2 januari 2013 in het bisschoppelijk paleis werd door bisschop Hurkmans teruggeblikt op een niet gemakkelijk jaar voor het bisdom. Maar ook de crisis werd genoemd en ' ...dan is het ook voor een Kerk moeilijk leiding te geven,' aldus de bisschop ,die specifiek onder meer zei, '... dat de Kerk -die tegenwoordig een minderheid is geworden - haar fijnmazig netwerk van de oude parochies in steden en dorpen verliest.'

De 69-jarige bisschop Antoon Hurkmans geeft in nieuwjaarsrede vier specifieke aandachts-, c.q. kernpunten.


foto © paul Kriele, 6 oktober 2010.

Hurkmans: 'Het was geen gemakkelijk jaar voor de samenleving en al evenmin voor ons bisdom en voor de Kerk. In ons bisdom geeft de implementatie van het nieuwe beleid veel onrust. Hoewel het veelal goed gaat, staan we toch bijna dagelijks negatief in de krant.
Een diepere blik laat zien dat in breder verband de samenleving zich in een diepe crisis bevindt en dat de Kerk daarin deelt. Het eigene van een crisis is dat je niet weet wat er allemaal nog naar boven komt aan onverwerkt verleden. Het is moeilijk aan een samenleving, aan een Kerk in crisis leiding te geven.' 

'Wat de bisschoppenconferentie en de stafvergaderingen betreft;  Vele grote vragen moeten we telkens hernemen.
In deze buitengewoon moeilijke tijd komt er voor de Kerk nog iets bij:  Wij waren gewend om een wat dominante plaats in te nemen in samenleving. Het spreken van de Kerk krijgt in onze dagen een heel andere context. We worden als Kerk een minderheid. Zij verliest haar fijnmazig netwerk van de oude parochies in steden en dorpen.'
Maar de bisschop blijft realistisch  en hoopvol

Standpunten van bisschop in een moeilijke tijd/situatie
1. Laten wij ons sterk maken door ons geloof.
2. Laten wij ons vast houden aan de viering van de Eucharistie, dat een hoofdzaak blijft. Wij zouden mooie sacrale kerkgebouwen moeten bewaren voor de ontmoeting met Christus.
3. Laten we, ik zou zeggen te pas en te onpas, in de kracht van de Heilige Geest getuigen van ons geloof in de verrijzenis. 4. Laten we in het spreken over ontwikkelingen in de Kerk geen tijd verliezen met het aanwijzen van schuldigen.

U en alle mensen in het bisdom wens ik een zalig nieuw jaar.

Voor volledige boodschap van Hurkmans klik op Nieuwjaar

Terug naar boven