Uitvaartdienst mgr. Joseph Lescrauwaet

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2013 | Gewijzigd op: 04-12-2013
Zaterdagmorgen 23 november 2013 vond in de Sint Jan de plechtige uitvaartdienst plaats van de dinsdag 19 november 2013 in Tilburg overleden emeritus-bisschop Joseph Lescrauwaet. Lescrauwaet was tussen 1983-1995 hulpbisschop van Haarlem, die na zijn emeritaat in Den Bosch verbleef, o.a. als docent aan de priesteropleiding. 
Bij de dienst waren- naast de Vaticaanse nuntius André Dupuy - de meeste Nederlandse bisschoppen aanwezig, evenals abt Hendrickx uit Heeswijk en collegae docenten van het St. Janscentrum.
Monseigneur Hurkmans leidde de dienst  in concelebratie met de bisschoppen.  Aansluitend werd Lescrauwaet bijgezet in de crypte van de begraafplaats Orthen.

In de stoet liepen leden van het Heilig Graf van Jeruzalem en de Nederlandse bisschoppen onder wie  aartsbisschop Wim Eijk en de Bossche hulbisschop mgr. Rob Mutsaerts [3e v.l.] en mgr. J. Punt [2e v.r.] de huidige bisschop van Haarlem en Denis Hendrickx, de abt van Berne in Heeswijk.

foto © toine janssen, 23 november 2013.

De Schola Cantorum en organist Véronique van den Engh verzorgde de gezangen en begeleiding van de uitvaartdienst.

-Hierboven: Het lichaam van de bisschop werd vanuit het Sint Janscentrum aan de Papenhulst, via de Parade naar de Sint Jan gedragen.
-Rechts: Klopper en Kramer verzorgde de uitvaartdienst. Het lichaam van de  overleden bisschop Lescrauwaet werd van de Sint Jan naar de begraafplaats Orthen gereden
.

foto's © toine janssen, 23 november 2013.


Begraafplaats Orthen

-Boven: De plechtigheden rond de uitvaart van bisschop Lescrauwaet op de begraafplaats Orthen.
-Rechts: De nog open plaats in de crypte in de kelder van de kapel, waar de kist met het lichaam van emeritus-bisschop Lescrauwaet wordt bijgezet
.

foto © thea van kemenade-vriens, 23 november 2013. 


Zie ook het overlijdensbericht mgr. Joseph Lescrauwaet overleden  dd. 20 november 2013.

Terug naar boven