Monseigneur Bluyssen 80 jaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2006 | Gewijzigd op: 16-04-2013
 
Op 10 april 2006 viert monseigneur Johan - roepnaam Jan - Bluyssen, oud-bisschop van ’s-Hertogenbosch, zijn 80ste verjaardag. Dat gebeurt die dag met een H. Mis die door de monseigneur in de kapel van de zusters Mariënburg wordt opgedragen. Verder zal het achtste kroonjaar van de emeritus bisschop in besloten kring met de familie worden gevierd.

Bisschop Bluyssen werd op 28 december 1961 tot hulpbisschop van wijlen monseigneur Bekkers gewijd. Van Bekkers wordt op 9 mei 2006 zijn sterfdag, 40 jaar geleden, herdacht. Voor Bluyssen bestaat nog geen bijzonder ereteken, maar voor de uit St. Oedenrode afkomstige en aldaar begraven Bekkers lopen initiatieven een standbeeld in de stad op te richten.

Bluyssen staat in de herinnering als een bemiddelende en tactvolle bestuurder die vele bijeenkomsten en gesprekken over het functioneren van de/het kerk[bestuur] en de liturgie entameerde. Met die gesprekken betrok hij het kerkvolk bij het instituut en benadrukte daarmee én met de instelling van diverse raden het democratisch karakter van het Bossche bisdom. Maar ondanks deze initiatieven kon ook Bluyssen de groeiende secularisering en polarisatie niet meer tegenhouden.
‘Het bisschopsambt is een zwaar ambt dat ik in moeilijke omstandigheden heb meegemaakt. Het grote vertrouwen dat ik genoot, gaf me de kracht om de moeilijke omstandigheden te overwinnen,’ aldus Bluyssen die zowel in het begin van zijn werk door oververmoeidheid [1968], als door hartkwalen [1975] een inzinking doormaakte. Die laatste situatie leidde tot een hartinfarct [1978]. Bluyssen vroeg in december 1983 de paus om gezondheidsredenen [agina pectoris] zich uit het ambt te mogen terugtrekken.

Van zijn hand verschenen ‘Gebroken wit’ [1995] met auteur Ad Langenbent en ‘God, verborgen en nabij’ [2001], dat ism Gerard Rooijakkers werd gerealiseerd, die ook ‘Gebroken wit’ deel II [2004] mee aanstuurde. Eerder, bij Bluyssens vertrek als bisschop, kwam het boek ‘Geloven in mensen -mensen geloven’ uit [1984].
Bluyssen is - samen met zijn vriend en ex-buurman- Gerard Rooijakkers op 7 mei 2006 te gast van de ‘Culturele Salon op Zondag’ [Vughterstraat 222].