' God verborgen en nabij'

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2002 Vier bisschoppen en een kardinaal vormden de omlijsting van de presentatie van ‘ God Verbogen en nabij’ . Een boek naar eigen discipline geschreven door emeritus bisschop Jan Bluyssen en cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers
Bluyssen raakte met hem in gesprek in de tijd dat hij bezig was met een manuscript over spiritualiteit. De visie op mens, geloof en cultuur bracht Bluyssen ertoe zijn buurman te vragen samen met hem over God’s nabijheid en verborgenheid te schrijven.
‘God zoek je in het alledaagse, aldus Bluyssen Je moet ons geloof zien als een spel. Ons schrijven was ook een spelen met God want dat is toch het wezenlijke waar we mee bezig moeten zijn.’
De enige die zich aan de spreektijd hield was prof. Peter Nissen hoogleraar kerkgeschiedenis. Nissen begon met:’Hoe heiliger het spel, hoe strikter de regels, behalve vanavond wat spreektijd betreft, dan verwacht u waar het op staat.’ 
De 92-jarige kardinaal Willebrands, die sprak over zijn vriendschap met Jan Bluyssen was blij hier aanwezig te zijn. In dank nam hij het eerste exemplaar in ontvangst. Die eer viel de voormalige aartsbisschop van Utrecht te beurt vanwege –zo lichtte Bluyssen dit cadeau toe - zijn verdienste voor de eenwording van de Christelijke kerken en het tot stand brengen van de relatie met het Jodendom.
Gastheer Ton Meulman van Boekhandel Heinen kreeg door een langdurig de handen op elkaar. Meulman afficheerde de Bredase bisschop Tiny Muskens als Bossche bisschop, terwijl ook de werkelijke Bossche bisschop Toon Hurkmans voor hem zat.. ..’Het zal morgen wel in de krant staan,’ aldus Meulman vergoelijkend.

Symposium
Na afloop van de presentatie en nadat de inleiders aan het woord waren geweest begon was er een gedachtewisseling tussen de inleiders, de auteurs met het publiek olv Leo Fijen tv-medewerker van het programma RKK/KRO.
In de pauze namen velen de gelegenheid het boek te kopen. Om de te verwachten file voor te zijn, hadden Bluyssen en Rooijakkers tot diep en de nacht in een aantal exemplaren alvast hun handtekening gezet.
Vonne van der Meer hield over haar 'Laatste seizoen' een voordracht waarin zij voorlas uit eigen werk en vertelde over haar belevenissen op Vlieland .
Dichter schrijver Willem Jan Otten bracht een reeks gedichten uit eigen werk. De vraag is mede door de lengte van zijn aandeel en door de slechte geluidsoverdracht of zijn bijdrage een meerwaarde gaf aan de avond.