Nieuw boek bisschop Jan Bluyssen: Godservaring

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2009 | Gewijzigd op: 03-12-2009
Jan Bluyssen, van 1966-1984 bisschop van 's-Hertogenbosch, schreef  o.a. 'Gebroken Wit', 'De vele wegen en de goede weg' en 'God Verborgen en nabij'.

tekening © paul van dongen, november 2009.

Vandaag - zaterdag 28 november 2009 - verscheen van emeritus-bisschop Jan Bluyssen die van 11 oktober 1966- december 1983 bisschop was, een prachtig vormgegeven boekje waarin hij zijn zoek- en ervaringstocht naar/met God beschrijft.
De op 10 april 1926 in Nijmegen geboren Bluyssen is niet een vergeten en evenmin een teruggetrokken bisschop, die het schrijven dierbbaar is en hem sterker bezighoudt en ook praktisch uitvoert dan ooit tevoren.
De 83-jarige priester Bluyssen is, zoals Peter Nissen het beschrijft: ‘niet een overlevende uit de jaren 60-70-80, maar een van ons’.
Bluyssen schreef samen met vriend/socioloog Gerard Rooijakkers en de kerkgeschiedenisleraar professor Peter Nissen een essay waarin hij zijn oor te luister legde bij bekende mystici, onder wie Teresa van Avila[ 1515-1582], de H. Augustinus van Hippo [354-430], de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec [1293-1381] en de Franse filosoof Emmanuel Levinas [1906-1995].
Bluyssen: ‘In mijn studietijd was mystieke kennis onbruikbaar voor een pastorale toekomst van de priester. Men was veel meer sociaal gericht. Mystiek werd steeds met wantrouwen benaderd. Het is stiefmoederlijk, zoals de wereld van de mystieke ervaring wordt behandeld‘.
Maar Bluyssen staat er nog verbaasd over dat hij -als aankomend priester –van zijn voorganger bisschop Willem Mutsaerts in Rome in de jaren 1954-1957 ascese en mystiek mocht gaan studeren.

In dit pareltje ‘De donkere stilte van God’ legt [citaat:] ‘de juiste schrijver Bluyssen, met de juiste gerijpte levenservaring’ [einde citaat] en geïnspireerd door de oude en meer recente mystici, de sporen van ervaring met God samen met zijn persoonlijke emoties en kennis aan de lezer voor. Een uitgave van ‘Veerhuis’met illustraties van Paul van Dongen.