Bisschop Hurkmans tijdelijk uit functie / logeert in Duits klooster

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-10-2014 | Gewijzigd op: 20-12-2014
Bisschop Hurkmans neemt vanwege ziekte tijdelijk rust. De bisschop heeft voorlopig alle afspraken afgezegd en voorlopig geen nieuwe aangenomen. *
Het bisdom meldt niet wat de bisschop mankeert, evenmin hoe lang zijn rustperiode - naar verwacht - gaat duren. 
Hulpbisschop mgr.  Rob Mutsaerts zal de taken van de bisschop waarnemen, zoals dat in bepaalde gevallen ook vicaris-generaal Ron van den Hout zal doen. 
Hurkmans is nu 16 jaar bisschop van 's-Hertogenbosch. In die tijd kreeg de bisschop drie maal te maken met in 2007 een hernia en in 2010 rugklachten en vermoeidheid. **

Actuele aanvulling dd. 18 november 2014] :Van kapelaan Patrick Kuis vernamen we dat mgr. Hurkmans, om even afstand te nemen en om op 'adem te komen',  een vakantie doorbrengt in een klooster in Duitsland, zoals dat een van de voorgaande keren ook is gebeurd.

   

-Boven: Nog geen 14 dagen geleden wandelde de bisschop, zoals hij wel vaker doet, door het Bossche Broek.

-Rechts: Hulpbisschop Rob Mutsaerts
en vicaris- generaal Ron van den Hout,
die de taken van bisschop Hurkmans zullen waarnemen.


foto's © bisdom en paul kriele, 14 oktober 2014.
.....

**Mgr. Hurkmans, die op 3 augustus  j.l. zijn 70-ste verjaardag vierde, werd op 29 augustus1998
door mgr. Jan ter Schure tot bisschop gewijd.

Zie berichten over eerdere ziekteperiode van  bisschop Hurkmans najaar 2010  artikel dd. 6  december 2010 
en het bericht over de reorganisatie, waarin de hernia  van 2007 wordt genoemd:  Falen bisschop Hurkmans/ aanstelling hulpbisschoppen artikel dd. 13 juni 2008. 
Terug naar boven