Zieke bisschop Hurkmans - na vermoeidheid - nog meer klachten

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2014 | Gewijzigd op: 20-12-2014
Bisschop Antoon Hurkmans van bisdom Den Bosch, van wie we op 23 oktober j.l. *meldden dat hij door oververmoeidheid zijn taken voorlopig had neergelegd, vertoont meerdere ziekte verschijnselen. De bisschop, die weer eens ging logeren in een Duits klooster,  zoals voorgaande keren, droeg zijn taken al aan hulpbisschop Rob Mutsaerts en vicaris-generaal Ron van den Hout over. 

Bisschop Hurkmans die al vanaf medio oktober 2014 ziek is.
 
foto's © paul kriele, 6 oktober 2010 [boven]
 
Hulpbisschop Rob Mutsaerts komt mogelijk vroegtijdig als opvolger in beeld.

foto © bisdom
5 juli 2010.
Op dit moment, de hoogste bestuurder in het bisdom, vicaris generaal Ron van den Hout, die Hurkmans'  taken overneemt.
foto © bisdom,
6 november 2011.
 
In het blad van de parochie in Breugel zegt de vicaris dat de bisschop verre van hersteld is. Ergo, er hebben zich andere ziekteverschijnselen gemanifesteerd, zoals oorsuizingen, complicaties aan de schildklier en ook nog een te lage bloeddruk. 'Hervatting van het werk is nog niet in zicht,' aldus Van den Hout.

* Bastion Oranje: Bisschop Hurkmans tijdelijk uit functie dd. 23 oktober 2014.
en het bericht 'Bisdom komt verlaat met ziektemelding Bisschop Hurkmans' dd. 3 december 2014..