Na bijna half jaar mgr. Hurkmans terug in Paasviering

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2015 | Gewijzigd op: 30-03-2015
Na bijna een half jaar zal mgr. Hurkmans met Pasen weer aanwezig zijn in de Sint Jan. Dat gebeurt in de uiteenlopende Paasvieringen van Witte Donderdag 2 april, Goede Vrijdag 3 april en de Paasnachtmis op Paaszaterdag 4 april. Maar hulpbisschop mgr. Rob Mutsaerts verricht als hoofdcelebrant de plechtigheden.
 
Hulpbisschop Rob Mutsaerts die dit jaar de Paasvieringen doet. Een van ziekteverlof teruggekeerde mgr. Hurkmans, die bij de Paasvieringen 'aanwezig is', zoals het officieel heet. .

Hurkmans verbleef lange tijd in een Duits klooster om vakantie te vieren en daarmee los te komen van de fysieke en geestelijke band met [de verplichtingen van] het bisdom. De ziekte manifesteerde zich in een gespannen situatie van vermoeidheid en rugklachten

>>Eerste bericht op Bastion Oranje over ziekte bisschop Hurkmans dd.  23 oktober 2014 'Hurkmans tijdelijk uit functie'
>>Eerste officiële melding van het bisdom van ziekte Hurkmans Pas nu melding ziekte Hurkmans'  dd. 13 december 2014.