Bisschop Hurkmans heeft bij de paus ontslag gevraagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2015 | Gewijzigd op: 14-09-2015
De bisschop van 's-Hertogenbosch laat weten dat hij, nu hij na een jaar nog niet hersteld is, aan Paus Franciscus om ontheffing van zijn taak heeft gevraagd.
Ondertussen heeft Rome laten weten dat gestart mag worden met de voorbereiding van zijn opvolging.
Rome heeft eveneens laten weten dat Mgr. Hurkmans de bisschop van 's-Hertogenbosch blijft tot aan de benoeming en installatie van zijn opvolger, aldus staat in een kort persbericht te lezen.
Mgr Hurkmans is de laatste jaren regelmatig in een Duits klooster met ziekkteverrlof
geweest.Dit jaar kwam de 71-jarige bisschop 
met Pasen voor het eerst weer 'in de kerk'.

foto © paul kriele, 5 april 2015.

Bastion Oranje publiceerde regelmatig - soms suggestief -over de gezondheidstoestand van de bisschop.
Klik  voor die artikelen '' Hurkmans'in in  blokje zoekfunctie op de startpagina.
Laatste  artikel overHurkmans ' ziekte Hurkmans terug in bisschoppelijk paleis dd. 5 april 2015

>>>Zie ook arikel over 'Zieke Hurkmans nog meer klachten'   dd. 20 december 2014.

Bisschop Antoon Hurkmans op een officieel portret.
 

​Toellichting op site van bisdom Den Bosch:
Sinds juli 2014 ontbreken mij de krachten om mijn werk ten volle uit te oefenen. Gelukkig heeft in het bisdom vrijwel alles, in een uitstekende verstandhouding met de hulpbisschop, vicaris-generaal en met de andere stafleden, onder mijn leiding door kunnen gaan. Door goede medische zorg heb ik wel wat aan krachten herwonnen, maar onvoldoende om mijn dienstwerk weer volledig op te pakken. Daarom heb ik mij genoodzaakt gezien aan onze Heilige Vader Paus Franciscus in juni jl. te vragen mij te ontheffen van mijn taak. Dit was geen makkelijke stap. Graag was ik tot mijn vijfenzeventigste jaar in mijn functie gebleven. Vanuit Rome is, in antwoord op mijn schrijven, nu bekend geworden dat de weg is vrijgemaakt om in mijn opvolging te voorzien.

Terug naar boven