Oud bisschop Hurkmans terug in Den Bosch als woonplaats

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2020 | Gewijzigd op: 14-09-2020
Oud bisschop Antonius Hurkmans, de voorganger van mgr. Gerard de Korte, is teruggekeerd naar zijn oude standpaats als bisschop van 's-Hertogenbosch. Een woordvoerder van het bisdom bevestigt dat Hurkmans weer voor Den Bosch als woonplaats heeft gekozen en zijn intrek heeft genomen in het  Sint Janscentrum op Papenhulst 2,  waar ook de priesteropleiding van het bisdom is gehuisvest. 
Hurkmans celebreerde met Kerst 2015 zijn laatste hoogmis als bisschop in de Sint Jan en vertrok daarna naar zijn oude woonplaats Someren, waar ook zijn broer woonde [Zien bericht hieronder]  

In dit centrum hebben eerder ook mgr. Bekkers, toen hij nog hulp-bisschop van mgr. Mutsaerts was en emeritus mgr. Mutsaerts in de jaren 70 van de vorige eeuw,  gewoond.

Bericht van 25 december 2015 Laatste Kerst van mgr . Hurkmans in Den Bosch..
Bisschop Hurkmans was de hoofdcelebrant in de nachtmis in de Sint Jan van donderdagavond 24 december 2015. Die werd door meer dan 1500 gelovigen bezocht. De Schola Cantorum verzorgde de zang bij deze feestelijke liturgie. Kapelaan Patrick Kuis was de co-celebrant. Voor Hurkmans was het zijn laatste Kerst-Mis in de Sint Jan*.   *Zie  bericht Bisschop Hurkmans heeft bij de paus om ontslag gevraagd.  dd.12 september 2015.
 

-Rechts: Bisschop Hurkmans een tiental jaren
geleden, toen nog gezond en met een stralend uiterlijk.

-Onder: Mgr. Hurkmans
met zijn hulpbisschop en wellicht zijn opvolger mgr. Rob Mutsaerts.
Hurkmans kwam in april dit jaar terug van ziekteverlof
.

-Rechts onder: Bisschop Hurkmans
tijdens de viering van Allerzielen in Orthen
.

foto © paul kriele, 5 april en 2 november 2015.
 

De dienst werd besloten met een staande ovatie voor de terugtredende bisschop, die zoals hij eerder aangaf- als zijn ontslag aanvaard wordt - thuis naast het woonhuis van zijn oudste broer in Someren gaat wonen.
 
Portret van bisschop Hurkmans
in de galerij van voorgangers in het Paleis op de Parade.

Het Brabants Dagblad citeert kort de preek van Hurkmans:
"Mijn gezondheid staat het in ieder geval toe om hier te zijn. Daar ben ik verheugd over, want de nachtmis in de Sint-Jan is altijd heel bijzonder. Een viering als deze onderstreept nogmaals hoe belangrijk het is dat mensen voor elkaar klaarstaan; alléén vroom gedrag vertonen is meestal niet voldoende.
De hedendaagse opvang van vluchtelingen ligt duidelijk in het verlengde van die betrokkenheid. Noemenswaardig is dat een dag eerder 60 vluchtelingen -mede op uitnodiging van deze kerkgemeenschap- een speciale kerstbijeenkomst hebben bijgewoond
", sprak Hurkmans. Het was de enige keer dat achter zijn woorden een maatschappelijke relevantie school.
 

Terug naar boven