Paaswens bisschop/ Hurkmans noemt -slechts- 2e Vaticaans Concilie

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2012 | Gewijzigd op: 06-04-2012
In de paaswens refereert bisschop Hurkmans naar het  2e Vaticaans Concilie [1962-1969], bij gelegenheid van de 50ste verjaardag daarvan. Maar Hurkmans spreekt niet over de moderne richtlijnen  [liturgie, de volkstaal] en andere vernieuwingen, zoals de roep naar meer democratisering van het bestuur [zoals bijv. de invloed van de bisschoppen in de wereldkerk].  Hurkmans benadrukt wel het werk en de inzet [naast dat van de diakens] van de pastoraal werkers.

Bisschop Toon Hurkmans die in augustus 68 jaar wordt.

foto © gerard monté, 25 mei 2005.

Hurkmans registreert bij de ontkerkelijking [al decennia gaande] een vijandige opstelling jegens de kerk, een negativisme. Dat maakt het voor priesters en gelovigen -die een minderheid zijn gaan vormen- zwaar, en gaat voorbij aan hen die met grote inzet en  vanuit hun roeping werken binnen die kerk.

De kerk moet, zoals ze dat in het bedrijfsleven noemen, reorganiseren. Sluiting van kerken is onontkoombaar.
Maar met het kleiner worden verliest de Kerk niets van haar identiteit.
Er komt een tijd waarin de oude Kerk nog meer zal afsterven en de nieuwe Kerk zal opbloeien.

Zie voor volledige 'Homilie Chrismanis 2012'