Parochiepenning bij afscheid plebaan Gert-jan van Rossem

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2019 | Gewijzigd op: 28-01-2019
In zijn laatste kerkdienst als plebaan van de St. Jan heeft Gert-Jan van Rossem de parochiepenmning van Sint Jan Evangelist uitgereikt gekregen
vanwege zijn grote verdiensten voor de parochiegemeenschap en voor zijn waardevolle inzet  voor het bisdom 's-Hertogenbosch

Upodate van bericht van 17 deceber 2019 Afscheid van plebaan Gert-Jan van Rossem
Plebaan Gert-jan van Rossem neemt op zondag 27 januari 2019/11.00 uur  in de Sint Jan afscheid als plebaan en voorzitter van de parochie Sint Jan**. Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om in het Sint Janscentrum afscheid van de plebaan te nemen. Tegelijk met Van Rossem vertrekt ook pastor Van Aken uit Den Bosch*.  

Gert-jan van Rossem is door bisschop Gerard de Korte met ingang van 1 februari 2019 benoemd tot pastoor van de H. Hartparochie in Boxtel . Mgr. De Korte zal Van Rossem op zondag 17 februari  2019 /10.30 uur tijdens een plechtige H. Mis in de basiliek van de H. Petrus in Boxtel installeren. Van Rossem blijft doordat zijn functie binnen het huidige dekenaat, waarin hij al actief is, deken alsmede kanunnik van het diocesane kapittel blijven.

*Zie ook artikel 'Ingrijpend benoemingen in bisdom dd. 7 oktober 2018.
Plebaan Gert-Jan van Rossem vertrekt
uit Den Bosch. Maar hij blijft pastoor. Van
plebaan in de Sint Jan wordt hij pastoor in Boxtel
.

foto © ramon mangold,  14 mei 2018.
........................................................................................

De 58-jarige Van Rossem 'veralgemeniseert' eerst de benoeming met: Soms vind ik een nieuwe situatie en uitdaging interessant en leuk maar andere keren haalt het je uit je ritme en je vertrouwd patroon. Carrièrematig kan ik er alleen maar op achteruit gaan. Voor de buitenwereld  is dit een stapje terug. Ik voelde me in Den Bosch als een vis in het water. Ik zal de Sint Jan en de  prachtige Schola Cantorum missen.' Dat zegt de vertrekkende plebaan in een afscheidsinterview resp. in Kerkvenster het parochieblad van de Sint Jan [december 2018] en in het Brabants Dagblad [dd.26012019].
Daarna verbreedt hij zijn uitspraak naar, door de snel voortschrijdende wetenschap en techniek, veranderende wereld. Dat kan naast positieve toepassingen een ingrijpende ontregeling van de huidige wereldorde met zich meebrengen. Daar is esthetisch inzicht voor resp. verantwoordelijkheidsbesef bij nodig teneinde die veranderingen in goede banen te leiden.
Vervolgens stelt Van Rossem dat er grote  veranderingen op ons afkomen die niet alleen over klimaatveranderingen gaan, maar ook over de ordening van de menselijke samenleving en de mens zelf.  De tijd rond Kerstmis is bij uitstek geschikt daar bij stil te staan. Het kind in de kribbe legt ons de vraag voor: ‘ Wat is nou echt belangrijk’?
Deze paar alinea’s vormen  slechts een fragment uit het interview, waarin nog eens de nadruk gelegd wordt op de onmisbare leidraad en inspiratiebron die het christendom ons geeft om dit proces wereldwijd in goede banen  te leiden.

Korte levensloop Gert-jan van Rossem De op 25 juli 1960 in Breda geboren Gert-jan van Rossem werd op 31 mei 1988 in de Sint Jan tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats was Waalwijk. 
Van Rossem studeerde rechten, waarvoor hij in 1993 summa cum laude afstudeerde en verkreeg daarna, na een studie, een licentiaat theologie.
In dat jaar 1993 is Van Rossem benoemd tot docent aan de priesteropleiding van het Bossche St. Janscentrum. In september 2005 volgde hij Gerrit van de Camp op als plebaan van de St.Jan. In 2009 werd de plebaan voorzitter van het kerkbestuur Sint Jan, vervolgens tot deken en in 2011 onder mgr. Hurkmans tot vicaris van het bisdom  benoemd.

* Parochie Sint Jan  Daar waar staat ‘Parochie Sint Jan’ is bedoeld de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist ’s-Hertogenbosch.

Terug naar boven