Start Internat. onderzoek naar Boschschilderijen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2010 | Gewijzigd op: 21-09-2010
  Projectleider van het onderzoek naar de Jeroen Boschschilderijen prof. dr. Jos Koldeweij, die bekend staat als een groot kenner.

foto © paul kriele, 4  april 2007.

Maandag 20 septemebr 2010 is in het Noordbrabants Museum het internationaal kunsthistorisch onderzoek naar het werk van Jheronimus Bosch van start gegaan met een bijeenkomst van het Wetenschappelijk Comité. 
Onderzoekers, restauratoren en museumconservatoren, afkomstig uit o.a. het Museo del Prado [Madrid], het Städelsches Kunstinstitut  [Frankfurt] en The Metropolitan Museum of Art [New York] zijn er begonnen met een meerjarig onderzoek naar het werk van Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516). 

Het onderzoeksprogramma vormt de opmaat naar een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in 2016, het sterfjaar van de beroemde schilder.

Een gespecialiseerd onderzoeksteam verricht technisch kunsthistorisch onderzoek bij musea waar werk van Jheronimus Bosch hangt. Daar gaan restauratoren en kunsthistorici samen met de conservatoren van de betrokken musea via macro-, röntgen- en infraroodopnamen de schilderijen [ook de onderlaag] analyseren.  
Door een uitgebreide technische documentatie wordt tevens inzicht verkregen in de conditie van de werken, waardoor mogelijk ook de conditie van de Boschschilderijen kunnen worden verbeterd. De onderzoeksresultaten van dit project zullen ook bijdragen aan de Jeroen Boschtentoonstelling in 2016.