Jeroen Boschcentrum: Kunst en psychiatrie dicht bij elkaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2008 Maandagavond 18 februari 2008 - organiseerden het Jeroen Boschcentrum en de Reinier vanArkelgroep een -waanzinnige - ontmoeting  tussen Jeroen Bosch-kenners en de psychiatrie. Initiatiefnemers waren de buren Thomas Vriens [JBC] en Jannemeis van Berkel [RvA].

Behalve de Jeroen Boschkenner bij uitstek, prof. dr. Jos Koldeweij, sprak psychiater Daniel van Dijk, die zijn bijdrage met een lange [..] inleiding begon. Daarin vroeg hij zich af waarom hij daar stond. Maar die opmerking maakte Van Dijk op het eind goed met een zinnig advies aan iedereen die tussen Jeroen Bosch en de maatschappij staat: 'Vraag jezelf af wat je rol is in dit leven/deze maatschappij. Luisteren naar jezelf, dat is levenskunst,' aldus Van Dijk die ook technisch inging op de [voortschrijdende behandeling in de] psychiatrie. En over de kunst registreerde de psychiater, dat een groot aantal [120] wereldberoemde mensen lijdt aan enige vorm van persoonlijkheidsproblemen of stemmingstoornissen.'
Paul Spronken, voorzitter van de Reinier van Arkelgroep, ging in op het thema van de avond door de wens uit te spreken dat bij een volgende ontmoeting enkele oud-patiënten hun verhaal komen doen. 'Kunstuitingen en het bijv. vertellen over je ervaring als patient is een vorm van herstel. Die therapie wordt in Angelsaksiche landen al veel toegepast,' aldus Spronken. 'Het zou drempelverlagend en begripvol voor de psychiatrie werken als dat soort voordrachten op het programma van een volgende waanzinnige ontmoeting staan,' zei Spronken. 
De oude Jacobkerk zat toch al vol, maar de gratis toegang en die vorm van voordracht zal nog meer drempelverlagend werken. 
-Boven rechts: Psychiater Daniel van Dijk met Gerton Heyne van de Reinier van Arkelgroep.
-Boven: Rembrandt Gerlach die gitaarmuziek vertolkte uit de tijd van Jeroen Bosch.
-Rechts: De rij genodigden met de heer en mevrouw Zwanikken, een bekend psychiater uit de jaren 70 op Voorburg, de tijd waarin het instituut de deuren openzette. Daarvan middenin: wethouder Jetty Eugster van ondermeer Zorg en dan voorzitter Paul Spronken en Gerton Heyne van de Reinier van Arkelgroep


foto's © paul kriele, 18 februari 2008.


 
-Links boven: Paul Spronken, voorzitter van de Reinier van Arkelgroep, die een 2e [waanzinnige] ontmoeting aankondigde.
-Midden: Aankomend theatermakers van het Koning Willem 1-College.
-Links: Roy Jonkergouw vertolkte een scene uit zijn theaterstuk van vorig jaar 'Ontmoeting'
.  

foto's © paul kriele, 18 februari2008.

 

In de pauze waren er een fotoshoot [Marcel van Dijk] en stands van RvA [expo en meezingen in de Tuin der Lusten] en een door studenten van het Koning Willem1-College verzorgd schildersatelier. De Jeroen Boschfiguren die door de kerk liepen, werden door studenten van het College en medewerker[st]ers van Reinier van Arkel vertolkt.-Boven: In de pauze traden op, of kon men deelnemen aan: de fotoshoot van Marcel van Dijk.
-Rrechts: Jargo van Theater NAR met zijn rainstick' [ buis die de regen nabootst] en rechts: studenten van het Koning Willem 1-College vertolkten Jeroen Boschfiguren en beheerden de schildershoek waar men zich op Jeroen Bosch kon uitleven
.  

foto's © paul kriele, 18 februari 2008.

 -Boven: Meezingen met Petra en Noël in de Tuin der Lusten.
-Rechts: De schildershoek met '..op zoek naar Jeroen Bosch '.. en 'een waanzinnige ontmoeting met Jeroen Bosch'


foto's © paul kriele, 18 februari 2008.
 
Terug naar boven