Rotary brengt ode aan 'lieve'Jan Bruens

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-07-2008 | Gewijzigd op: 27-07-2008
De boottocht over de Binnendieze waar Rotaryleden gedichten voordroegen ter ere van Jan Bruens.
Rechts boven: Jan Bruens toont de zilveren pollepel poëzie die hij zojuist uit handen van Burgemeester Rombouts ontving.
Rechts Jan toast op de toespraken en lofttuitingen die hem ten deel vielen.
foto's © paul kriele, 16 juli 2008

Op woensdagavond  16 juli 2008  is tijdens de wekelijkse Rotarybijeenkomst Jan Bruens geëerd. Het was een ‘voorbarig’ verjaardagsfeestje bij gelegenheid van Jans 85ste verjaardag [30 augustus 2008]. Op elke clubbijeenkomst wordt er een 'lepeltje poëzie' voorgedragen. Een initiatief van Jan Bruens.

Met het vooruitzicht van Jans verjaardag pakte burgemeester Ton Rombouts de idee op om Jan met een poëzieavond op het water eens in het zonnetje te zetten. Tijdens een vaartocht met bijna alle 55 Rotaryleden werden op diverse idyllische plekjes gedichten voorgedragen.
Zoals bekend is Bruens ook de initiatiefnemer van de gedichten op gevels van Bossche panden. De in 2003 overleden Jim Gillebaard. voormalig directeur vande Muzerije,  was de initiatiefnemer van teksten op straattegels.

Rombouts was met de idee gekomen bij de overdracht van de voorzittershamer aan Mechtild Stultiens op 25 juni 2008 in in sociaal restaurant 'In de Roos' om Jan Bruens met een poëzie-avond op het water te eren.
Zelf nam de burgemeester de gelegenheid te baat om de kritiek die alom op stadsbestuur wordt geuit, te weerleggen. Rombouts: ‘Iemand zei mij: Het ligt niet aan jou evenmin aan de wethouders, maar wat je zegt ben je zelf en Rombouts citeerde de schrijver Pitallo Calvino die ooit schreef: ’De stad wordt bepaald door degene die er naar kijkt.’

De huidige voorzitter van de Rotary, Mechteld Stultiens, las een gedicht voor over Bossche hoeren in de Pijp van Frans Babylon. Maar er waren ook wat klassiekere werkjes en zelfs een enkele strofe die, gezien de reacties, even veel kracht had als de gedichten met vier of zes coupletten. Ook bootbestuurder Oeds Helmout bracht via een ‘Ballade aan de vrouwen van Den Bosch’ een ode aan deze 'prachtmens' Bruens. ‘De schippers en de Rotary kunnen en willen je niet missen,’ sprak Ruud Bokelo daarop aansluitend.

Ook de bootbestuurders hadden een aandeel in de voordrachten. Midden op de foto rechtsboven het moment waarop Oeds Helmhout zijn gedicht voordraagt.
Rechts de voorzitter van de Rotary Mechtild Stultiens met een gedicht van Frans Babylon.
Achter haar voormalig KvK-voorzitter Hans Jansen, burgemeester Rombouts en Jan Bruens.

foto's © paul kriele, 16 juli 2008.

Van de 55 leden [Rotary Centrum] waren er slechts twee die zelf een gedicht hadden geschreven. Archiect Joop Pruijn droeg al tijdens het diner in Chalet Royal een gedicht voor en Jan Verkuylen kwam tijdens de rondvaart met een bondige ode aan Bruens:’Ik heb mijn eigen theelepeltje poëzie meegebracht ,' aldus Verkuylen. 
‘Daar staat ie lang van lijf en leden..
Nu in de lange avond blijft ie lonken naar het leven
Met de bundel in de hand reikt ie ons zijn vuurtje poëzie. ‘


Gedichtenwedstrijd
De avond startte op de vlonder bij Bastion Oranje, waar de echte zilveren pollepel poëzie aan Jan Bruens werd uitgereikt. Nog voor de eerste boot vertrok werd het startsein gegeven van de gedichtenwedstrijd die de Rotary heeft geïnitieerd:
www.dichtenaandedieze.nl Daarvoor had Jan Verkuylen het initiatief genomen.
Tot  15 oktober 2008 kan men gedichten [max. 24 regels] inzenden. De uitslag volgt op zaterdag 24 november 2008 in de Toonzaal.

Na afloop van de tocht togen de gasten weer via Bastion Oranje naar Chalet Royal,  hun thuishonk, waar de avond met een diner was begonnen.

Terug naar boven