Oud-VVV-directeur Jan Bruens op 89 –jarige leeftijd overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2013 | Gewijzigd op: 14-05-2013
Vrijdag 10 mei 2013 is Jan Bruens, voormalig directeur van de VVV ’s-Hertogenbosch en de Meierij, drie maanden voor zijn 90-ste verjaardag overleden.
Bruens was niet alleen de persoon, die het plaatselijk toerisme stroomlijnde en breed bevorderde, hij was in de jaren 50, 60 en 70 de motor achter tal van evenementen en van het culturele leven in de stad. Maar de Ravensteiner, die in Culemborg en in Nijmegen journalistiek had gestudeerd, begon in 1949 bij burgemeester Hein Loeff, als eerste kabinetchef van de gemeente Den Bosch.
Jan Bruens 

* Ravenstein, 30 augustus 1923 
† 's-Hertogenbosch, 10 mei 2013.


foto © paul kriele, 27 augustus 2003.

In 1951 werd Jan, als jongste directeur, benoemd tot hoofd van een ‘noodlijdend instituut’, dat hij met originaliteit en vindingrijkheid uit het slop haalde, zoals met de actie ‘Een ton voor het carillon’, acties waarmee de inventieve manager, ook ‘zijn’ VVV in de publiciteit zette.
Dat leverde hem geen windeieren op: de VVV verhuisde van een kelder, naar Markt 3, pal naast het stadhuis en later naar de Moriaan.

Bruens zelf vaak optredend als een cabaretier, stimuleerde en introduceerde tal van –ludieke -evenementen, waarvan sommigen lang zijn blijven voortbestaan, zoals de Evenementencommissie SPEH [Stichting Promotie Evenementen ’s-Hertogenbosch], Jazz in Duke Town, Den Bosch op de StoereToer, Benelux Filmfestival, een VVV-hostessteam, het optreden van Zoete Lieve Gerritje alom, maar specifiek op de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie.
Heel bijzonder was de al vroeg opgerichte Poesjenelkelder, een cabaretachtige, jazzy literaire avond in de kelders van de Moriaan. Zonder meer opvallend en nog steeds bestaand is de stichting ‘Dichtregels’ en de stichting ‘Poëzie op straat’, waarvan Jan lange tijd de motor en de voorzitter is geweest. Elke stadsbezoeker kan, waar dan ook [op straattegels en op puien in de binnenstad en in het station] een kort gedicht lezen.
Maar Jan gold ook als een bewaker van tradities van carnaval, van het dialect en andere plaatselijke folklore. Aan massatoerisme had hij een hekel. ‘De toerist is een vriend, die je gastvrij dient te ontvangen’.

Bossche Kunstakademie
Gedateerd, maar bij een 200-jarige bestaan wel noemenswaardig feit is, dat de kunstkenner Bruens in de eind jaren 80 is opgekomen voor het behoud van de Kunstakademie. Als comitélid van ‘Geen moord op Den Bosch’ hield hij een pleidooi de opleiding die naar Tilburg of Breda dreigde te verhuizen niet op te geven.

Bruens werd alom geprezen, om zijn gevoel voor humor, zijn vernieuwingsdrang, bevlogenheid, inzicht in kust en muziek [jazz]. ‘Jan Publiek’, zoals hij door collega cabaretiers werd genoemd, zei op 30 augustus 2003 [80-steverjaardag in ’t Heuveltje in Vught], dat hij ‘… in Ravenstein was geboren, in Nijmegen was opgegroeid, maar in Den Bosch gelukkig was geworden. Daar is het een weldaad om te kunnen wonen en werken,’ aldus zijn historische terugblik.

Bruens was naast VVV-directeur ook docent aan het Nationaa Instituut voor Toerisme in Breda, later NWIT, nu Hogeschool onderdeel, lid van de Culturele Raad Den Bosch, secretaris van de Bossche Beiaardcommissie en Bestuurslid Bouwkunst ’s-Hertogenbosch.
Voor zijn verdienste werd Bruens op 14 augustus1988 door wethouder Geert Verkuylen de onderscheiding opgespeld behorend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘De Kikvorschen en de familie Bosmans gaven ‘deze pacemaker van de stad’, zoals Veronique Bosmans–Renders het op Aswoensdag 1988 aangaf, hun erkenning aan Jan Bruens met de uitreiking van de ‘Moeder Truuspoffer ‘.

Bruens was lid van de Bossche Rotary, waar hij onder meer-na afloop van het diner [Chalet Royal], een korte voordracht in dichtvorm introduceerde, vandaar de naam : ‘het theelepeltje poëzie’.
Bruens is ook de initiatiefnemer van ‘Dichten op de Binnendieze’.

Jan Bruens was een van de eersten, die op recepties gekleurde kaartjes uitdeelde om files en verveling te voorkomen..

Tekening © Cor Versteeg [Corver]
 


Jan werd bijna 90 jaar. Oud..?
Niet alle oud is even oud, de weg naar Kralingen is oud, Methusalem is oud. Is een man van 80 oud?
Als die van het leven, van jazz en van een borrel houdt?
Zo’n man zei bij zichzelf: Ik oud? Nee, den duvel is oud.


© Jan Bruens, 21 augustus 2003.
Van Jan Bruens wordt op vrijdag 17 mei 2013afscheid genomen in Kasteel Maurick, waar op Jans wens, aansluitend het glas wordt geheven.


Terug naar boven