Hinthamerstraat 138: Lunchroom s-Hertogin Delice failliet

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2014 | Gewijzigd op: 07-05-2014
De lunchroom s-Hertogin Delice van Frank Erkelens, op Hinthamerstraat 138 is begin vorige maand failliet verklaard. De huur viel niet meer op te brengen. Dat kwam doordat met een huurbedrag van € 1.400 per maand de inkomsten niet navenant waren. Met een kopje koffie en een gebakje of broodje is die huur niet terug te verdienen. Daarom heeft eigenaar Erkelens het faillissement zelf aangevraagd.

Lunchroom s-Hertogin Delice op
Hinthamerstraat 138 dat failliet ging
.

foto © paul kriele, 21 november 2013.


Bestemming als Bed & Breakfast, maar zonder Breakfast....
Het pand, bijna tot het ‘Mooiste pand van Nederlands’ uitgeroepen, is van Hendrick de Keyser die vervallen monumenten koopt, opknapt en er een nieuwe bestemming aan geeft.
Maar daar zitten –gezien de aanpak- blijkbaar geen ondernemers, maar bureaumensen.
Ze gaan nu de etages voor duur geld [Brabantse interieurarchitect Caspar Dekkers] herinrichten en geschikt maken voor Bed & Monuments. Dat is een eenvoudiger formule dan de eerder voorop gezette aanpak onder de noemer ‘Bed & Breakfast’. Immers daar zijn de regels te uitgebreid voor en op deze locatie –waar een toezichthouder ontbreekt- niet haalbaar.
De stichting Hendrick de Keyser verhuurt het pand. Gasten hebben straks met een pasje via het steegje Slijperstraatje nr. 3. toegang tot de drie logeerverdiepingen, die -hoewel 19e eeuws- compleet zijn ingericht met eigentijds comfort.

Voor informatie locatiehuren@hendrickdekeyser.nl
Voor openingsartikel van s-Hertogin Delice zie Hinthamerstraat 138 dd. 21 november 2013.