Ondertekening convenant rond samenwerken/leven in Korte Putstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2015 | Gewijzigd op: 14-07-2015
Maandagmiddag 13 juli 2015 hebben gemeente [burgemeester Rombouts], horeca-ondernemers en bewoners van én rond de Korte Putstraat in een convenant afspraken vastgelegd over het samen werken en het samen leven in de Korte Putstraat.
Aanleiding was de overlast die bewoners ondervonden niet alleen door de nachtelijke herrie, maar ook door transport op ongewenste uren en milieuaspecten, zoals afvalverwerking en veiligheidsnormen.
De partijen waren volgens een persbericht: de horeca-ondernemers uit de Korte Putstraat, de gemeente in de persoon van burgemeester Ton Rombouts, de politie [die er wel was, maar niet tekende....?] , en de bewoners met name uit de Verwersstraat, Korte Putstraat en de Lange Putstraat.
Voor de uitvoering van de overeenkomst is een beheergroep ingesteld onder voorzitterschap van Riekje Bosch, wijkmanager binnenstad.

Het was maandagmiddag 13 juli 2015 volle bak bij Baron's Lodge, waar een convenant werd ondertekend met partijen, zoals de gemeente, de horecaondernemers uit de Korte Putstraat en de bewoners uit de
buurt om een rustiger en harmonieuzere buurt te krijgen.
-Rechter foto vlnr burgemeester Ton Rombouts, Renée Spermon, oud voorzitter Blb, Esther Reinders [Lux], Paul Martelhoff [Allerlei/Visserij] en Rick Savelsbergh [ adviseur van de ondernmers verenigd in de stichting Korte Putstraat].

foto's © paul kriele,13 juli 2015.

In de Barons Lodge, waar de ceremonie plaats vond, was het bovenmate druk zowel door bewoners en door de ondernemers die zich goed lieten vertegenwoordigen.
In een kort welkom sprak Paul Martelhoff dat nog niet alles 100% is. Bijvoorbeeld mbt geluid dient nog actie te worden genomen. Dat hangt nog van de samenwerking af… en op gebied van Transport heeft HANOS toegezegd op de dag verdeeld over de stad te gaan bevoorraden en met stillere wagens die op zonne-energie rijden, aldus Martelhoff. De ondernemer gaf aan, dat na een eerste aanmelding van acht, er nu 17 ondernemers mee doen met dit convenant. ‘Het is een pilot, maar we zijn op de goede weg,‘ sprak Martelhoff.

Riekje Bosch, wijkmanager binnenstad begon in 2013 in opdracht van de burgemeester met een intentieverklaring. Maar van de burgemeester moest het niet bij een papieren stuk blijven. Het moest effectiever en meer op samenwerking gericht zijn.
Daar is uiteindelijk deze bijeenkomst in een informatieve setting uit voortgekomen. Waar aanvankelijk de Blb, Koninklijke Horeca en de Putstraatondernemers tot de deelmenende partijen behoorden.
In een later stadium wilden de –acht- bewoners liever op eigen titel [..] tekenen en de ondernemers kozen voor de stichtingsvorm.

Baron's Lodge Korte Putstraat
Het was een heel gedoe om zoveel aanwezigen achter twee documenten te krijgen en om
daar vervolgens een handtekening te gaan zetten.

-Links boven: vlnr: Julius Wintermans [bewoner], Riekje Bosch [wijkmanager] achter haar Cees de Leeuw [bewoner], burgemeester Ton Rombouts, Martijn van den Oever [nieuwe bewoner], Paul Martelhoff [ondernemer Allerlei/Visserij] en Frans Suijkerbuijk [ondernemer 'In de zevende Hemel']

-Op de foto hierboven staat ook nog als bewoner Alfred van Egmond  ]2evl.] en beter zichtbaar bewoner Cees de Leeuw 4evl.].

-Linker foto: Toen volgden ook nog drie peuters olv  Simone Glas die zelf ook tekende en dat ook deed voor haar partner Jodi van de Griendt.
Uiterst rechts Marc Bouman van Le Breton.
foto's © paul kriele,  13 juli 2015.

Van de ondernemers [in een speciaal opgerichte stichting] tekenden
Marc Bouman [Le Breton], Frank Suijkerbuijk [In de zevende 7 hemel] en Rick Savelsbergh [adviseur van de Korte Putstraatondernemers], Ed Voet [Barons Lodge], Peter Forger [Pantoffel], Michelle Hueting [Bossche Eetkamer] en Paul Martelhoff [Allerlei/Visserij].
Van de bewoners: Cees de Leeuw, Martijn van den Oever, Alfred van Egmond en Mariet van Egmond, Julius Wintermans, Simone Glas [ook namens partner Jodi van de Griendt], Marjo van de Peppel, Ilse Vermeulen.


Terug naar boven