Gemeente ontwijkt vragen VVD over maatregelen tegen 'Bij Dirk '

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2016 | Gewijzigd op: 10-09-2016
De gemeente ontwijkt de vragen die de VVD stelde [brief dd. 20 juli 2016] nav het optreden van de gemeente tegen de hoogte van de terrastafels Bij Dirk in de Verwersstraat. Dat ontwijken ligt met name [antwoord brief gemeente dd. 7 september 2016]  op het verwijzen naar regels en naar de klacht van een omwonende....*.
Het bleek dat een nauwlettende ambtenbaar Dirk Hover heeft gewezen op het feit dat zijn terrastafels te hoog waren en dat ze of verlaagd of  verwijderd dienden te worden.

Op de vraag dat de maatregel voor een ondernemer, die de kans moet krijgen te ondernemen, zijn doel voorbij schiet  is het antwoord dat de maatregel dient ter waarborging van het woon-en leefklimaat voor omwonenden*.
Of de gemeente minder regels wil toepassen was ook een vraag van de VVD. En daarop was het antwoord dat deze waar nodig onder de loep worden gelegd. Maar hier speelt het belang van de kwaliteit van onze binnenstad....'.

Voor Dirk die aanstaande zaterdag 10 september 2016 trouwt is dit antwoord geen cadeautje..Dirk Hover, een inventieve ondernemer, maar die last krijgt van regeltjes van de gemeente en van een steeds klagende buurman...


foto © paul kriele, 5 maart 2014.
 

Zie  ook bericht Commotie bij optreden Gemeente tegen terras Bij Dirk dd. 20 juli 2016.

*De klacht is afkomstig van een buurman van 'Bij Dirk', die in het verleden ook al tegen voorgangers -uitbater Leo Forger- van deze horecazaak heeft geklaagd..
Volgens deze klagende buurman is de Verwersstraat niet, net  zoals de Korte Putstraat, een caféstraat maar een woonstraat en probeert de gemeente dat in stand te houden met haar regelgeving door te letten op het 'leefklimaat '.
Volgens deze buurman zijn er al drie omwonenden verhuisd vanwege het lawaai. Mijn buurman kan er ook niet tegen.  Ik moet de ramen 's avonds dicht houden en  ik kan niet eens naar een klassieke plaat luisteren.
Het terras van Bij Dirk is bedoedeld om te zitten en niet om te staan en de deuren moeten dicht blijven om het geluid te kunnen weren, aldus de buurman in een lang telefoongesprek.
Elke keer als het weer de spuigaten uitloopt bel ik Stadstoezicht om te komen Maar als ze al komen is het de vraag of dat nu juist op het goede momenent is..
Intussen schijnt Dirk, die zich nergens iets van aan lijkt te trekken deze week een gesprek te hebben gehad met de gemeente en de toezichthoudende ambtenaar. Daarin zou hem de wacht zijn aangezegd
, zegt de buurman.

Terug naar boven