Pomp voor 't Pumpke terug en ook ingewijd door de bisschop

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2020 | Gewijzigd op: 08-02-2020

Update van onderstaand bericht:  Bisschop Gerard de Korte wijdt de pomp voor 't Pumpke opnieuw in.  Eerder deden dat al bisschop Tiny Bekkers en Antoon Hurkmans en vrijdagnamiddag 7 februari 2020 deed dat bisschop Gerard de Korte op verzoek van Hans en Veronique Bosmans-Renders.
Bisschop Gerard de Korte kwam
vrijdagnamiddag 7 februari 2020 bij buurman- de familie Bosmans, voorheen eigenaar van
't Pumpke- de herplaatste pomp inzegenen.


....................................................................................
 

Bericht van 28 januari 2020: Pomp voor 't Pumpke teruggeplaatst 

Maandag 27 januari 2020 werd de historische pomp die voor café 't Pumpke staat [zie bericht hieronder] teruggeplaatst.
Parade
De pomp is weer terug
voor 't Pumpke na een opknapbeurt.


foto © hans bosmans, 27 januari 2020.
...............................................................

Bericht van 26 juli 2018   Historische pomp voor 't Pumpke verdwenen
Bij de recente herinrichting van de terrassen van de horecazaken op de Parade is de lantaarnpaal voor 't Pumpke, met daaraan de attrributen die herinneren aan de oprichitng in 1927 van de folkloristisch fanfare De Kikvorschen, verdwenen. Het gaat om de pomp, die  afkomstig is van het cafe 't Pumpke in de Hooge Nieuwstraat in de Pijp en het bijbehroende uithangbord.

 Mogelijk eenvoudiger oplossing voor terugkeer zie *.
 
De lantaarnpaal voor 't Pumpke
met uithangbord en de oude pomp.


foto © paul kriele,  3 september  2017.
..............................................................................................
 't Pumpke kort  vóór de ombouw van de terrassen.

foto © paul kriele , 9 april 2018.
 

De werkgroep Het Kleine Monument van de 'Kring Vrienden' staat verbaasd dat dit soort kleine monumentjes zo maar verdwijnen. Ze vraagt zich af waarom dit soort relikten niet worden teruggeplaatst ?
Bertie van den Heuvel, de voorzitter van De Kikvorschen, reageert dat hij bezig is rond deze kwestie. 'Maar.. hij komt terug. Je hoort er nog van'.

Peter van den Groenendaal van 't Pumpke meldde zaterdagmorgen 28 juli 2018  dat '.. wij als eigenaren die dan wel precariorechten aan de gemeente betalen, zoeken naar een oplossing over de vorm en /of opzet van terugkeer van die lantaarn. Het kan goed zijn dat we het bord aan de gevel hangen en de pomp bijv. in 't Pumpke terug plaatsen.  Maar na de vakantie hoor je hier meer over. Maar door die nieuwe terrassen stond ie in ieder geval in de weg... '.
 

Terug naar boven