VVD en PvdA dienen motie in om steun voor horeca

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2020
PvdA en VVD: 'Geef ruimte aan Bossche horeca'


De Partij van de Arbeid en VVD vragen met een motie aan het College van B&W meer ruimte  in de anderhalvemetersamenleving aan de Bossche horeca. Te denken valt aan het tijdelijk plaatsen van zitjes en statafels voor de deur waar dat nu nog niet mag, standplaatsvergunningen voor stad en buitengebied en het verruimen van openingstijden. Voorgesteld wordt om dit toe te staan tot 1 oktober 2020.
De partijen zien graag dat het college in gesprek gaat met de horecasector die hard getroffen is door de coronacrisis met als doel om te voorkomen dat lokale ondernemers niet omvallen en werknemers hun baan behouden. De inzet moet zijn om samen creatieve oplossingen te bedenken die passen bij in de anderhalvemetersamenleving en perspectief te bieden voor de ondernemers, werknemers en gasten van deze sector.
PvdA en VVD dienen hiervoor een motie in tijdens de raadsvergadering op 12 mei 2020 waarin de Horecavisie op de agenda staat.