Gezamenlijke horeca-ondernemers sturen brandbrief aan Mikkers

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2022 Gezamenlijke horeca-ondernemers sturen brandbrief aan burgemeester Jack Mikkers.

In een brandbrief van de horeca-ondernemers in de regio Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel brengen de leden hun zorgen aan de burgemeester over en vragen die dat te delen met het kabinet. Het gaat hen om een eventuele verlenging van de lock down waardoor zij voor de derde keer ineen uitzichtloze situatie komen te verkeren. ‘Daarom verzoeken wij u deze lock down zo snel mogelijk, desnoods gefaseerd, af te bouwen, ‘ aldus de ondernemers. ‘Deze derde lock down staat niet in verhouding met de vorige twee. Het is wellicht de zwaarste van allemaal omdat veel ondernemers in een psychische situatie terecht zijn gekomen.
Het ontbreekt aan visie en duidelijkheid en draagt niet bij aan het welzijn van de ondernemers. De steun is gebaseerd op vorige situaties maar dit keer niet toereikend genoeg,’ aldus hun brief tot slot,
Bron : Brabants Dagblad dd.12012022.